Memorandum o spolupráci ministerstev v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Memorandum o spolupráci ministerstev v oblasti sociálně-právní ochrany dětí

Dne 27. května 2015 se v Americkém centru v Praze konala debata u kulatého stolu na téma „Spolupráce klíčových aktérů na procesu transformace systému péče o ohrožené děti“, který uspořádala platforma Vteřina poté.

Diskuze se zúčastnila náměstkyně ministryně pro sociální a rodinnou politiku Zuzana Jentschke Stőcklová. Přítomným hostům představila chystané Memorandum o spolupráci ministerstev v oblasti sociálně-právní ochrany dětí.

Zdůraznila důležitost spolupráce s kraji a snahu o sloučení současného roztříštěného systému ochrany dětí v České republice. Představila také koncepci sociálního bydlení, kterou MPSV v tuto chvíli dokončuje, a na kterou bude následně navazovat návrh zákona o sociálním bydlení. Jeho součástí bude rovněž vymezení standardů bydlení.

Stőcklová uvedla, že pokud bude zákon schválen, nebude se již v budoucnu stávat, že budou děti odebírány proto, že rodiče nebudou mít kde bydlet. Zároveň ale nebude možné, aby byla rodina s dětmi umístěna do nevyhovujícího bytu.

MPSV chystá i další opatření na podporu rodin, a tím bude zákon o zálohovaném výživném. Podle Stőcklové je třeba hlavně zaopatřit dítě, nelze čekat, až se státu podaří výživné vymoci.

Na závěr se zmínila o probíhajícím vyjednávání s Ministerstvem financí ČR, které by mělo přinést více peněz na strategii a prevenci boje proti sociálnímu vyloučení.

 

Kategorie