21. schůze Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku PSP ČR se dne 11. 6. 2014 sejde v Zaháňském salonku na 21. schůzi  a bude mj. projednávat:

Od 9:00 hod.

  •  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Senátní tisk č. 284).
    Přizván: zástupce MZe ČR
    Zpravodajka: Milada Emmerová

Od 9:45 hod.

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů (Senátní tisk č. 289).
    Přizván: zástupce MPSV ČR
    Zpravodaj: Libor Michálek

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!