Publikováno: Úterý, 3. Leden 2017 - 8:02
Evropská komise vyzývá veřejnost k účasti v průzkumu Hodnocení zdravotnických technologií. Cílem tohoto průzkumu je zjistit podrobné názory na budoucnost spolupráce EU v oblasti hodnocení HTA. Výsledky této veřejné konzultace se promítnou do plánovaného procesu posouzení dopadů, které útvary Komise v současné době připravují pro iniciativu na posílení spolupráce EU v oblasti hodnocení HTA.
Publikováno: Čtvrtek, 20. Říjen 2016 - 9:13
Čas potřebný k cestě do práce a z práce na začátku a na konci každého dne by měl být podle Soudního dvora Evropské unie započítán jako pracovní doba. Zaměstnanci bez fixního pracovního místa (například elektrikáři, obchodní zástupci, pečovatelé apod.) nejsou v současné době oprávněni k tomu, aby si tuto dobu do výplaty započítali.
Publikováno: Sobota, 20. Srpen 2016 - 8:02
Užší spolupráce mezi Evropskou lékovou agenturou, Evropskou komisí a členskými státy EU, kterou umožnila nová evropská farmakovigilanční legislativa, rozšířila sledování bezpečnosti humánních léčivých přípravků po celou dobu jejich životního cyklu. Uvádí to zpráva Evropské komise o farmakovigilančních aktivitách Evropské lékové regulační sítě.
Publikováno: Sobota, 16. Červenec 2016 - 16:02
Soudní dvůr EU rozhodl v precedentním případu reklamy s nepovolenými zdravotními tvrzeními zaměřené čistě na odborníky. Výrobce se s odkazem, že se na něj příslušné Nařízení (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin nevztahuje, snažil přes lékaře motivovat spotřebitele ke koupi doplňku stravy. Soud však tento názor nesdílí a ztotožnil se s dřívějším stanoviskem generálního advokáta Henrika Saugmandsgaard Øe.
Deset opatření, která pomohou lidem v Evropě k 29. 6. 2016 14:24
Zdravotnictví musí reagovat na stárnutí populace 29. 6. 2016 14:11
OP Lidské zdroje a zaměstnanost přinesl do ČR 60 14. 6. 2016 11:43
Evropská komise navrhne nové limity pro 16. 5. 2016 9:31
Soud EU potvrdil jednotné balení cigaret a zákaz 6. 5. 2016 11:35
EU spolupracuje při vážných přeshraničních 29. 3. 2016 10:34
e-Health je otázka času, nikoliv potřeby 21. 3. 2016 13:47
Evropská komise zveřejnila priority v oblasti 4. 3. 2016 20:34
Systém ověřování léků vznikne do tří let 16. 2. 2016 7:12
Veřejná konzultace k programu mobility mladých 30. 1. 2016 15:21
Profesní průkaz usnadní práci v EU 25. 1. 2016 10:28
Priority nizozemského předsednictví pro oblast 10. 1. 2016 16:28
Veřejná konzultace k revizi Evropské strategie 10. 1. 2016 16:21
Aktivní politika zaměstnanosti v EU 5. 12. 2015 11:17
Genderová vyváženost 4. 12. 2015 12:13
Zasedání výboru EMPL 3. prosince 2015 26. 11. 2015 12:00
Evropská síť služeb zaměstnanosti 24. 8. 2015 12:18
ENVI zpochybňuje návrh komise o možnosti zákazu 16. 7. 2015 14:00
Platforma pro předcházení nehlášené práci 13. 7. 2015 12:05
Nařízení o Evropském sociálním fondu 18. 6. 2015 11:36
Nařízení - zdravotnictví 9. 6. 2015 17:34
Směrnice - zdravotnictví 9. 6. 2015 17:30
Úmluva Rady Evropy o ochraně dětí proti 28. 5. 2015 13:18
Jak zlepšit kvalitu evropského zdravotnictví? 19. 5. 2015 11:15
Registrace humánních léčivých přípravků 19. 5. 2015 10:45
Hlasování o zprávě Pirinski 19. 5. 2015 11:40
Co si myslíte o regulaci pracovní doby? 23. 4. 2015 13:52
Zasedání výboru EMPL 24. března a 1. dubna 2015 27. 3. 2015 7:56
Zasedání výboru ENVI 30. a 31. března 2015 27. 3. 2015 8:02
Anketa HaSIM březen 2015 - Regulace pracovní doby 23. 3. 2015 13:11
Zasedání výboru EMPL 5. března 2015 2. 3. 2015 16:15
Konkurence mezi poskytovateli zdravotní péče 2. 3. 2015 15:41
Zasedání výboru ENVI 23. a 24. února 2015 28. 2. 2015 8:17
Zasedání výboru EMPL 26. února 2015 16. 2. 2015 10:45
Veřejná konzultace k pracovní době 16. 2. 2015 10:57
Nařízení EU 11. 2. 2015 15:59
Směrnice EU 11. 2. 2015 15:51
Zasedání výboru EMPL 29. ledna 2015 26. 1. 2015 11:31
Zasedání výboru ENVI 29. ledna 2015 26. 1. 2015 11:40
Zasedání výboru EMPL 21. a 22. ledna 2015 26. 1. 2015 11:16
Priority lotyšského předsednictví pro oblast 26. 1. 2015 10:53
Priority lotyšského předsednictví pro veřejné 26. 1. 2015 10:46
Legislativa Evropské unie v oblasti prekursorů 6. 1. 2015 20:02
Rozhodnutí Soudního dvoru EU k obezitě 19. 12. 2014 12:44
Označování potravin 15. 12. 2014 19:17
Zasedání výboru EMPL dne 1. a 2. prosince 2014 25. 11. 2014 13:06
Plenární zasedání Evropského parlamentu 24. 11. 2014 17:30
Zasedání výboru ENVI dne 5. a 6.11.2014 3. 11. 2014 18:45
Nové potraviny 3. 11. 2014 19:01
Zasedání výboru EMPL dne 4.11.2014 3. 11. 2014 18:35
Zelená kniha o mobilním zdravotnictví (" 26. 10. 2014 15:08
Zasedání výboru EMPL dne 16.10. 2014 9. 10. 2014 7:41
Zasedání výboru ENVI dne 13.10.2014 9. 10. 2014 7:33
EK žádá Česko o úpravu pravidel o přeshraniční 28. 9. 2014 13:23
Zasedání výboru EMPL dne 30.9.2014 23. 9. 2014 19:28
Zpravodajem legislativního návrhu o nehlášené 17. 9. 2014 16:59
Zasedání výboru ENVI dne 3.9.2014 5. 9. 2014 17:03
Zasedání výboru EMPL dne 3.9.2014 5. 9. 2014 16:33
Příloha II nařízení Komise (ES) č. 1451/2007 22. 8. 2014 9:35
Schůze výboru EMPL 21. 7. 2014 14:58
Pracovní doba: Komise navrhuje nová pravidla pro 8. 7. 2014 9:10
Verdikty evropských soudů k eutanazii 26. 6. 2014 12:15
Nařízení o klinických hodnoceních humánních 28. 5. 2014 14:47
Rada EU schválila nová pravidla pro vysílání 26. 5. 2014 16:21
Legislativa Evropských společenství v oblasti 23. 5. 2014 11:31
Plánovaná zdravotní péče ve státech Evropské unie 24. 4. 2014 18:48
Prevence poranění ostrými předměty 9. 4. 2014 11:07
Politika veřejného zdraví v EU 4. 4. 2014 12:11
Evropské země omezují kouření 28. 3. 2014 12:14
Revize tabákové směrnice EU 27. 2. 2014 12:35
Záchranářům komplikují nová přesčasová pravidla 26. 2. 2014 11:54
Sociální ochrana pro OSVČ - usnesení EP 20. 1. 2014 15:21
EP schválil Akční plán eHealth 2012-2020 20. 1. 2014 15:05
Osm miliard eur na podporu zaměstnanosti mládeže 28. 6. 2013 20:57
In Vitro diagnostické prostředky 23. 4. 2013 23:01

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!