4. jednání Odborné komise pro důchodovou reformu

Na čtvrtém jednání Odborné komise pro důchodovou reformu  dne 19. 6. 2014 byla jedním z témat kritéria, podle kterých by se měla posuzovat budoucí podoba důchodového systému a jeho jednotlivých pilířů.

Předseda komise prof. Potůček uvedl, že otázka důstojného života důchodců se objevila v politickém zadání důchodové reformy. Právě důstojný život důchodců zmínil vedle kritérií zásluhovosti, narovnání transferů mezi rodinami a společností a udržitelnosti veřejných financí ve své prezentaci, ve které porovnal všechny tři stávající pilíře důchodového systému. Úspěch důchodové reformy bude podmíněn i odstraněním nepřehlednosti systému a mimo jiné i zvyšováním sociální gramotnosti občanů. Absolutní spravedlnost ovšem podle předsedy Potůčka bohužel neexistuje.

Dalším důležitým bodem čtvrtého jednání byla diskuze nad ustavením pracovních týmů, které budou pracovat na řešení dílčích úkolů Odborné komise. Pracovní týmy vzniknou tři.

Jeden se bude zabývat ukončením II. pilíře a nastavením parametrů III. pilíře, druhý tým důchodovým věkem a valorizací důchodů. Oblastmi činnosti třetího týmu budou kompletní systémové analýzy, zásluhovost a transfery mezi rodinami a společností. Pracovní týmy se budou scházet častěji a jejich cílem bude příprava konkrétních materiálů k projednání plénem komise. První tým věnující se ukončení II. pilíře a parametrům III. pilíře zasedl ihned po jednání komise. Členové komise vyjádřili souhlas s ustavením pracovních týmů a zadali představitelům Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Úřadu vlády vypracovat co nejdříve analýzy o finančních a právních rizicích zrušení II. pilíře.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!