8. Ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“

8. Ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ - respekt k novým příležitostem, tedy soutěž o nejlepší úřad s rovnými příležitostmi pro ženy a muže organizuje Ministerstvo vnitra České republiky v tomto roce ve spolupráci s Alternativou 50+, o.p.s., Fórem 50 %, o.p.s. a Gender Consulting, s.r.o.

První ročník soutěže se konal v roce 2007. Cílem soutěže je monitoring a podpora zavádění politiky rovnosti žen a mužů a principů gender mainstreamingu do práce úřadů veřejné správy v České republice.

Soutěže se může zúčastnit jakýkoli úřad veřejné správy na obecní, městské i krajské úrovni. Dotazníky k soutěži najdete na stránkách Ministerstva vnitra: http://www.mvcr.cz/clanek/soutez-urad-roku-pul-na-pul-2014.aspx. V případě zájmu je nutno odeslat vyplněný dotazníku do 31. března 2014.

Vyplněné dotazníky lze odeslat e-mailem na adresu eva.ferrarova@mvcr.cz nebo poštou na adresu: PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D., odbor personální, Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 3, 170 00 Praha 7. Bližší informace o soutěži lze získat na telefonním čísle 974 832 018.

Výběrová komise v květnu 2014 vyhodnotí dotazníky přihlášených obcí a krajů na základě kritérií stanovených pro příslušné kategorie (obce I, II III, krajské úřady) a udělí ocenění Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem prvním třem umístěným úřadům v každé kategorii.

Slavnostní předání ocenění nejlepším vybraným úřadům proběhne v červnu 2014 na konferenci „Rovné příležitosti“, kterou každoročně pořádá Ministerstvo vnitra spolu s partnerskými organizacemi.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!