Administrativní zátěž handicapovaných a seniorů

Nové posouzení zdravotního stavu, které by měl podle platné legislativy absolvovat každý žadatel do konce roku 2015, nemusí v nejbližší době absolvovat zhruba čtyři sta padesát tisíc držitelů průkazů mimořádných výhod a průkazů osoby se zdravotním postižením. Dohodla se na tom ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová se zástupci organizací a svazů zdravotně postižených a poskytovatelů sociálních služeb.

Jednání bylo zaměřeno na oblast průkazů TP, ZTP a ZTP/P a příspěvku na péči. Podle současných pravidel platí průkazy mimořádných výhod po dobu, která je na nich vyznačena, nejdéle však do konce roku 2015. V roce 2012 byly zavedeny průkazy osoby se zdravotním postižením, které postupně nahrazují průkazy mimořádných výhod, a podmínky nároku na průkaz se v uplynulých dvou letech měnily. Jiná pravidla přitom platila v letech 2012 a 2013 a jiná platí od roku 2014.

Tuto situaci považuje ministryně za neúnosnou a pro spoluobčany se zdravotním handicapem ponižující. MPSV ČR se dohodlo na automatickém převedení nároku z průkazů mimořádných výhod na průkaz osoby se zdravotním postižením. Ministerstvo připraví změnu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, která tento postup umožní, aniž by je zatěžovala novým posuzováním. Počátkem roku 2016 se tpodoba průkazů sjednotí, bude existovat pouze jeden průkaz osoby se zdravotním postižením. Zároveň tento postup ušetří obrovskou zátěž posudkovým lékařům.

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením ukládá krajským pobočkám Úřadu práce České republiky zahajovat řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením podle pravidel, která platí od roku 2014, před uplynutím doby platnosti průkazu mimořádných výhod u poživatelů příspěvku na mobilitu.

Držitelé průkazu mimořádných výhod budou mít na základě novely zákona nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle pravidel platných od počátku roku 2014. Nárok přejde automaticky, tzv. na stejné úrovni. Každý, kdo měl nárok na průkaz mimořádných výhod ZTP, bude mít nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP. Stejný postup bude aplikován na držitele průkazu osoby se zdravotním postižením podle pravidel let 2012 a 2013. I těmto osobám vznikne nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením podle pravidel od roku 2014 ze zákona.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!