Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018

Vláda ČR dne 23. 2. 2015 schválila Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2015 - 2018 (č. j. 161/15).

Plán počítá s tím, že ve všech krajích ČR by měly už za pár let fungovat azylové domy s utajenou adresou pro oběti útoků za dveřmi domovů. V každém regionu by měla být také zařízení s pomocí pro děti, které se staly svědkem či terčem výpadů. Pokud by se chtěly s násilnickým rodičem vídat, mohlo by to být pod dohledem sociálních pracovníků. Agresoři a agresorky by měli ve všech krajích mít také možnost terapie.

Plán se nesnaží cílit pouze na oběti, ale dívá se na problematiku jako na komplexní problém a snaží se pracovat se všemi aktéry. Násilné osoby se v ČR dosud příliš neřešily. V zahraničí se s nimi víc pracuje, aby si uvědomovaly, že to, co dělají, není úplně v pořádku, řekla novinářům Lucia Zachariášová z Oddělení rovnosti žen a mužů úřadu vlády.

Dokument připravil tým ministra pro lidská práva s vládním výborem pro prevenci domácího násilí a experty. Materiál navazuje na první plán, který platil od roku 2011. Rozšiřuje se ale i o problematiku genderově podmíněného násilí. Celkem obsahuje 70 opatření, která se týkají pomoci ohroženým dospělým i dětem, práci s násilnými osobami, osvěty či změny zákonů.

Domácí násilí představuje dlouhodobé, opakované a stupňující se útoky jednoho člena domácnosti vůči druhému. Může být fyzické, psychické, sexuální či ekonomické. Obětí jsou většinou ženy. Sexuální násilí zahrnuje znásilnění, obtěžování, zneužívání, nucené sňatky či vykořisťování. Podle mezinárodního srovnání z roku 2013 fyzické či sexuální násilí zažilo 32 procent žen v ČR, nebezpečné pronásledování 12 procent a znásilnění pět procent. Podle deset let starého výzkumu zkušenost se závažným sexuálním obtěžováním v práci mělo 13 procent žen a čtyři procenta mužů. Ročně dopady domácího násilí vyjdou na 1,3 miliardy korun, jsou to náklady na policii, justici, sociální služby, léčbu, nemocenskou a podpory v nezaměstnanosti.

V každém kraji mají začít fungovat služby pro děti, které byly obětí zneužívání či svědkem násilí. Do konce rokun 2015 má Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) sepsat pravidla "asistovaného styku" násilnických rodičů s potomky. Hlavní má být zájem a bezpečnost dítěte. Schůzky by se mohly odehrávat třeba v zařízeních pod dohledem sociálních pracovníků.

Ve všech krajích má být také nabídka terapie pro násilníky a násilnice, a to od roku 2017. Do té doby má MPSV ČR připravit návod pro práci s agresory. Při vykázání z domova by policie podle plánu musela terapii nabídnout. Sociální pracovníci by ji mohli nařídit.

Organizacím, které ohroženým pomáhají, mají resorty vnitra a práce poskytovat dotace. Provozovatelé by měli dostávat peníze pravidelně a měli by předem vědět, kolik to bude. Od roku 2018 by ohrožené osoby měly mít také nárok na dávku mimořádné okamžité pomoci.

O boji proti domácímu násilí by se měly dozvídat děti i ve škole. Pravidelné školení by měli absolvovat také sociální pracovníci či policisté. Do konce roku 2015 by vláda měla připravit kampaň s televizními spoty a osvětou na webu. Do konce roku 2016 by měl vzniknout zákon o bezplatné právní pomoci pro chudší lidi.

 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!