Aktivní politika zaměstnanosti

Úřad práce ČR (ÚP ČR) v roce 2013 vyplatil 4 251 090 tis. Kč v rámci Aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a 69 578 805 tis. Kč v oblasti nepojistných sociálních dávek. Díky nástrojům APZ podpořil více než 89 tisíc lidí. Celkem 47 624 z nich se podařilo umístit do zaměstnání.

Úřad práce ČR evidoval v roce 2013 v průměru 39 tisíc volných pracovních míst. Na jednu pozici připadalo 14,5 uchazeče. Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 117,9 tis lidí. Tedy 20,9 % z celkového počtu uchazečů evidovaných na ÚP ČR. Průměrná výše dávky dosáhla 6 284 Kč. Celková částka, kterou ÚP ČR vyplatil na podpory v nezaměstnanosti, včetně podpor při rekvalifikaci, osobám se změněnou pracovní schopností, kompenzace odbytného, odchodného a odstupného se vyšplhala na 9 674 752 tis. Kč.

Ze Zprávy o činnosti ÚP ČR za rok 2013 vyplývá, že v průběhu roku výrazně stoupl v meziročním srovnání počet volných míst, která nabízeli zaměstnavatelé absolventům a mladistvým (ze 4 419 na 9 572) a také lidem se zdravotním postižením (z 2 568 na 4 471). Během září až prosince 2013 přijal ÚP ČR celkem 319 nových zaměstnanců v rámci první fáze personálního posílení.

V rámci všech nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti loni vyplatil ÚP ČR celkem 4 251 090 tis Kč. V částce jsou zahrnuty jak finance z národních zdrojů tak i z Evropského sociálního fondu. Díky APZ se podařilo celkem 47 624 nezaměstnaným najít práci.

Více informací v příloze.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!