Ambulance dětské a dorostové adiktologie

Studie z minulých let prokázaly nedostupnost specializované ambulantní zdravotní adiktologické péče pro děti a dorost a současně i vysokou poptávku po takovémto druhu intenzivní ambulantní péče. Klinika adiktologie VFN a 1. LF UK v Praze v úzké spolupráci se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR, od 1. července 2014 spouští pilotní projekt pod názvem „ambulance dětské a dorostové adiktologie“. Celý projekt zároveň odstartuje diskuzi o budoucí možné podobě tzv. krajských specializovaných center dětské a dorostové adiktologické ambulantní péče v ČR.

Dle studií byla potvrzena nutnost zřízení specializované adiktologické intenzivní ambulantní péče pro děti a dorost. Jen v Praze a Středočeském kraji podle Michala Miovského, přednosty Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN, by se celkový počet případů mohl pohybovat kolem 4–5 tisíc ročně. O provoz ambulance se bude osobně starat.

Adiktologická ambulance pro děti a dorost je určena dětským pacientům ve věku do 15 let a dále pak mladistvým pacientům do 18 let a jejich blízkým. Dominantním problémem indikujícím tento typ specializované péče by měly být problémy s návykovými látkami, případně problémy v oblasti tzv. nelátkových závislostí (gambling, nezvládání informačních technologií, atd.).

Základní provoz adiktologické ambulance se bude sestávat z 3 komponent. Jednak se bude jednat o vstupní diagnostiku, zahrnující komplexní posouzení každého pacienta. Pokud bude pacient přijat do ambulantní péče, bude mu navržen podrobný návrh individuálního léčebného plánu a celá další péče je řízena prostřednictvím case-managementu. Konečně, samotná léčebná a rehabilitační péče poskytovaná ambulancí reprezentuje všechny základní ambulantní výkony, které může v současných podmínkách adiktologie nabídnout (včetně např. moderních nácvikových a rehabilitačních softwarových programů pro posilování a trénink kognitivních a exekutivních funkcí).

Kromě internetových stránek Kliniky adiktologie a VFN bude služba dostupná ve všech informačních systémech hl. města Prahy v rámci drogové politiky, dále pak přímo prostřednictvím institucionálních sítí, na které budou zaměřeny informační kampaně při spouštění projektu a materiály určené jejich klientům (letáky, vizitky atd.).

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!