Ambulantní specialisté v ČR

Česká republika je druhou zemí s největším počtem ambulantních specialistů v zemích OECD. Podle aktuálních informací Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) vychází 1,5 ambulantního specialisty na 1000 obyvatel.

Vysoké počty soukromých lékařů v ČR  VZP zdůvodňuje vysokým počtem souběhu praxí. Velká část nemocničních lékařů má ještě soukromou praxi. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů (SAS) MUDr. Zorjana Jojka jsou rozdíly dané odlišnou metodiku počítání v různých zemích.

Celkem je v České republice registrováno 7 127 ambulancí lékařů specialistů, 1 129 ambulancí ženských lékařů a 5 629 ambulancí zubních lékařů, celkem tedy 13 950 ambulancí, poznamenává k datům z roku 2012 Ing. Ivan Popovič z Ústavu zdravotnických informací a statistiky.

V Německu připadne na tisíc obyvatel 0.92 ambulantního specialisty, ve Francii 0,82, ve Švýcarsku 0,67 v Belgii 0,81 a v Rakousku 1,06. V České republice je tento poměr výrazně vyšší – tisíc obyvatel má k dispozici 1.5 soukromého lékaře.

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP) provedla kontrolu tzv. souběhů praxí a kontrolu úvazků. V březnu 2015 zveřejnila výsledky této kontroly. Pojišťovna při kontrole smluv lékařů zjistila, že bezmála sto jich má úvazek vyšší než 1,9. Analýza ukázala, že téměř 700 lékařů vykazuje velké množství smluv, které jsou nad tolerovanou hranicí.

Podobnou kontrolu provedla pojišťovna v roce 2011. Tehdy VZP odhalila, že 942 lékařů má smlouvy na více než 1,4 úvazku. A navíc každý čtvrtý měl kromě jedné smlouvy v nemocnici i další ve své soukromé ordinaci nebo jiném lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!