Analýza zdravotního pojištění cizinců

Vláda ČR na jednání dne 15. 9. 2014 odložila projdnávání Analýzy zdravotního pojištění cizinců při jejich pobytu na území České republiky (č.j. 1036/14).

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) nechce zahrnout cizince, závislé nyní na komerčních pojistkách, do systému veřejného zdravotního pojištění. O zahrnutí legálních migrantů s dlouhodobým pobytem do veřejného systému usiluje Konsorcium nevládních organizací. Kritizuje, že komerční pojistky pokryjí jen malou část péče. Nehradí třeba léčbu cukrovky či epilepsie. Podle MZ ČR by ale rozšíření počtu osob znamenalo další náklady, což by systém mohlo rozkolísat.

Všichni cizinci, zdržující se v ČR, musí mít sjednané krytí nákladů zdravotních služeb. Do českého systému veřejného pojištění mohou vstoupit, pokud tu mají trvalý pobyt, nebo tu jejich zaměstnavatel má trvalé sídlo či pobyt. Trvalý pobyt mají i azylanti po dobu platnosti rozhodnutí o udělení azylu a cizinci mladší 18 let svěření do náhradní výchovy.

Více informací http://www.hasim.cz/content/zdravotni-pojisteni-cizincu

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!