Barometr českého zdravotnictví

Investice do kvality a mzdy patří podle průzkumu mezi řediteli 156 nemocnic k největším rezervám českého zdravotnictví. Vidí je také v komunikaci s pacienty, v komunikaci personálu a větší efektivitě práce. Ukázal to sedmý ročník výzkumu Barometr českého zdravotnictví, který mezi řediteli nemocnic v květnu 2015 provedla organizace HealthCare Institut ve spolupráci s výzkumnou agenturou Ipsos.

Zatímco v předchozích ročnících zdůrazňovali ředitelé komunikaci, případně mzdy, v roce 2015 vnímají největší rezervy v investicích do kvality zdravotní péče. Je o tom přesvědčeno 95 procent ředitelů, shodně po 91 procentech ředitelů zmínilo rezervy v mzdách a komunikaci s pacienty, 88 procent v komunikaci personálu a 80 procent ve větší efektivitě práce.

Polovina ředitelů se obává zhoršení kvality zdravotní péče, téměř 60 procent i zhoršení její dostupnosti. Jednou z příčin může být nedostatek zaměstnanců ve všech zdravotnických zařízeních.

Právě ve vnímání nedostatku personálu se oproti předchozím ročníkům projevil významný posun. Každoročně je to problém zejména u lékařů, v roce 2015 uvedlo 70 procent ředitelů, že se s nedostatkem lékařů potýká. Výrazně ale narostl i podíl ředitelů, kteří pociťují nedostatek zdravotních sester - 31 procent v roce 2015, 70 procent ředitelů v  roce 2015, přičemž téměř polovina z nich to považuje za velmi výrazný problém.

Hejtman kraje Vysočina Jiří Běhounek k výzkumu uvedl, že v poslední době se s nedostatkem zaměstnanců ve všech zdravotnických profesích setkáváme velmi často. Přestože se zbývající zaměstnanci snaží udržet maximální kvalitu péče, je podle názoru Běhounka v horizontu tří až pěti let ohrožení nedostatkem pracovníků velmi akutní. Připomněl, že nejpostiženější jsou menší nemocnice, problém je výrazně regionální.

Nedostatek personálu úzce souvisí s problémem přesčasů, který vnímají v souvislosti s lékaři tři čtvrtiny ředitelů, u zdravotních sester to vidí jako problém 35 procent ředitelů.

Stejně jako každý rok, i v roce 2015 téměř všichni ředitelé nemocnic předpokládají, že jsou možnosti zlepšovat kvalitu péče v nemocnici, kterou řídí. Změna oproti předchozím ročníkům nastala ale v otázce možnosti zlepšit dostupnost péče. V roce 2015 si 81 procent ředitelů uvědomuje, že tyto možnosti mají, zatímco v roce 2014 to bylo 58 procent ředitelů.

Jedna třetina ředitelů se domnívá, že české nemocnice hospodaří v průměru efektivně, 78 procent ředitelů si uvědomuje, že přímo v jejich nemocnici je potřeba zavést opatření, která efektivitu zvýší.

Zhruba třetina ředitelů nemocnic počítá s tím, že se dlouhodobé investice v roce 2015 i 2016 zvýší. Nejčastěji je plánují do nákupu nových přístrojů a vybavení, ale také do staveb či rekonstrukce budov.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!