Bezpečnost amalgamu a jeho alternativ

Evropská komise a její Vědecký výbor pro vznikající a nově zjištěná zdravotní rizika (SCENIHR), zveřejnili konečné stanovisko o bezpečnosti dentálního amalgámu a alternativních dentální výplní pro pacienty i zdravotníky.
Stanovisko bylo vytvářeno s cílem zhodnotit bezpečnost a účinnost zubního amalgámu a jeho alternativ a rovněž za účelem vyhodnocení vědeckých důkazů o možné souvislosti mezi amalgámem a jeho alternativami, a alergiemi, neurologickými poruchami nebo jinými nepříznivýcmi vlivy na zdraví.
Vědecký výbor SCENIHR nevylučuje použití amalgamu ani jeho altrnativ při ošetřování zubů. Nicméně, volba materiálu by měla být založena na charakteristikách pacienta, jako je ošetření mléčných nebo stálých zubů, těhotenství, přítomnost alergií na rtuť nebo jiné složky výplňových materiálů.
SCENIHR uznává, že je zapotřebí dalšího výzkumu, zejména s ohledem na možnou neurotoxicitu rtuti v amalgámu i za účelem rozšíření vědomostí o možné toxicitě alternativních výplní. Kromě toho, je zde potřeba vývoje nových alternativních materiálů s vysokým stupněm biokompatibility.
V současné době v je Evropské unii patrný odklon od používání amalgámu v ústní zdravotní péči nejen z technických a estetických důvodů, ale také z důvodu rostoucí obavy z používání rtuti, která je hlavní složkou amalgámu. 
Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!