Bezpečnost práce v roce 2013

Za porušování předpisů v oblasti bezpečnosti práce dostaly v roce 2013 české podniky pokuty v celkové výši 42,8 milionu korun. Je to zhruba o čtyři miliony více než v roce 2012. Vyplývá to ze statistiky Státního úřadu inspekce práce.

Inspektoři v roce 2013 uskutečnili 16 820 kontrol zaměřených na bezpečnost práce a udělili 991 pokut.

Nejčastějšími příčinami kontrol jsou ochrana zdraví při práci, zdravotní úrazy, stav technických zařízení, včetně vedení veškeré dokumentace. Kromě fyzických kontrol na pracovišti, které se týkají například bezpečnosti a uspořádání pracoviště nebo technického stavu strojů, provádí úřad také administrativní kontroly zjišťující z velké části dokumentaci o pracovních úrazech, školení zaměstnanců i dokumentaci o vyhledávání a prevenci pracovních rizik.

Ředitel odboru bezpečnosti práce Státního úřadu inspekce práce Ondřej Varta uvedl, že nejčastěji jsou zjišťovány nedostatky ve vedení dokumentace, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména u malých a středních zaměstnavatelů.

V zaměstnání se v roce 2013 zranilo 39 412 lidí, sto osm z nich na následky úrazu zemřelo. Ve srovnání s rokem 2012 se situace mírně zlepšila - tehdy inspekce zaznamenala přes 44 tisíc pracovních úrazů, z toho 113 smrtelných.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!