Boj proti zneužívání alkoholu v EU

Výbor pro národní opatření a politiky proti alkoholu se sešel 17. a 18. června 2014 v Lucemburku.

Na programu jednání byla mimo jiné tvorba akčního plánu proti těžkým alkoholovým epizodám a pití mládeže, který shrnuje dobrovolná opatření pro členské státy. Finální podoba akčního plánu bude zveřejněna 15. září 2014. odborníci se dále shodli, že je třeba připravit novou protialkoholovou strategii, jež by zasahovala všechny skupiny obyvatel v členských státech i na úrovni EU.

Zástupci skupiny Pernod Richard představili svůj záměr podpořit ve spolupráci se studentskou sítí Erasmus pořádání večírků, které by propagovaly zodpovědné pití alkoholu.

Výbor se znovu sejde v říjnu 2014.

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!