Česká pošta chce vydělávat na lécích

Česká lékárnická komora (ČLnK) vydala stanovisko k záměru České pošty, prodávat na pobočkách léky.

ČLnK ve stanovisku upozorňuje na to, že se jedná nejen o hazardování se zdravím obyvatel České republiky, ale podle dostupných informací i  nezákonnou činnost. Zároveň celý projekt vzbuzuje celou řadu otazníků i nad způsobem výběru spolupracující firmy, která je ovládána firmou sídlící na Maltě.

Nezákonnost počínání České pošty je v daném projektu možné spatřovat v celém komplexu veřejně prezentovaných činností, které mají být provozovány touto společností v souvislosti s nakládáním s léky. Počínaje jejich objednáváním a konče výdejem na přepážce se navržený způsob pohybuje zcela mimo rámec zákona o léčivech. Identický názor jako ČLnK má také Ministerstvo zdravotnictví ČR, které v reakci na aktivity pošty  uvedlo, že lze nabýt dojmu, že je  uvažovaný záměr státního podniku v rozporu se zákonem.

V současné době navíc ministerstvo podle vlastního vyjádření ani neuvažuje o novele umožňující zásilkový výdej přípravků vázaných na předpis. Ten totiž není povolen v žádné zemi EU. V této souvislosti není bez zajímavosti, že je i přes to očekáván účelový návrh novely tohoto zákona, který zásadně poškozuje dosavadní bezpečný způsob výdeje léčiv. Vv důsledku lobbystických tlaků, jejichž cílem je především zisk bez ohledu na důsledky, je připravována změna právních předpisů. Jejím cílem není ve skutečnosti sociální účel a pomoc pacientům, ale další vyvádění některých částí zdravotnictví mimo tento rezort. Česká republika se tak může stát v případě přijetí účelové novely zákona prvním státem EU, který půjde zcela proti deklarovaným zásadám zvyšujícím bezpečnost v zacházení s léčivy.

Nelze zapomenout ani na zdravotní hledisko. Z veřejně dostupných informací je mimo jiné zřejmé, že je vše orientováno zejména na seniory, kteří jsou v důsledku užívání jiných léků, přítomnosti některých onemocnění a metabolických změn souvisejících s věkem jednou z nejohroženějších skupin z hlediska správného a zejména bezpečného užívání léků. Z pohledu vhodnosti daného léčiva pro řešení obtíží pacienta, interakcí (ovlivnění působení) s jinými léčivy a v neposlední řadě také z hlediska kontraindikací (nevhodnosti podání s ohledem na zdravotní stav pacienta). Je zcela zásadní, aby pacient dostal kvalifikované poradenství v této oblasti, aby mu byly doporučeny pouze vhodné a nezbytné léky. K tomu ale Česká pošta nemá kvalifikované zaměstnance, kteří jsou při objednání a výdeji léků v kontaktu s daným člověkem.

Dle stanoviska ČLnK na tom nemůže nic změnit ani záštita společnosti Euroclinicum. Každý pacient by přitom měl být při výdeji léčiv v přímém osobním kontaktu se zdravotníkem. Česká pošta má poskytovat standardní poštovní služby, ale poskytování zdravotní péče, do níž patří i bezpečná manipulace a výdej léčiv, je záležitostí kvalifikovaných zdravotníků a tam rozhodně není její místo.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!