Česká republika uspěla v dalším sporu s Diag Human

Obchodní soud v Londýně vydal dne 22. 5. 2014 ve sporu mezi Diag Human SE a Českou republikou rozsudek, kterým zamítl veškeré uplatněné nároky Diag Human SE a vyhověl žádosti České republiky o zrušení soudního příkazu téhož soudu z roku 2011, nařizujícího na základě žádosti Diag Human SE exekuci rozhodčího nálezu ze dne 4. 8. 2008, vydaného v letité arbitráži mezi Diag Human SE a Českou republikou.

Anglický soud zamítl nároky Diag Human ve Velké Británii, uznal oprávněnost odvolání České republiky z roku 2008 a uložil  firmě Diag Human povinnost zaplatit České republice zálohu na náklady soudního řízení, které přesahují 9 milionů Kč.

Londýnský soud na čtyřiceti stranách obsáhlého rozsudku podrobně rozebral argumenty obou stran a ve všech směrech dospěl k závěru, že zmíněný rozhodčí nález, který Diag Human SE již několikátý rok před zahraničními soudy vydává za konečné a vykonatelné rozhodnutí, se dosud nestal ani závazným ani vykonatelným. Londýnský soud se neztotožnil s argumenty Diag Human SE a posoudil žádost České republiky z roku 2008 o přezkum zmíněného rozhodčího nálezu za platně podanou a přezkumné rozhodčí řízení za řádně zahájené a dosud neskončené.

Anglický soud je tak po soudech rakouských, švýcarských a francouzských dalším zahraničním soudem, před kterým Česká republika ve sporu s Diag Human SE uspěla.

Kategorie: 
Témata: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!