Český den proti rakovině

Rakovina plic postihuje kuřáky i nekuřáky a umírá na ni nejvíce onkologických pacientů. Ročně zahubí přes 5,5 tisíce Čechů. Sedm z osmi lidí zemře do pěti let od první diagnózy. Řada pacientů by mohla žít kvalitní život, bez známek nemoci, delší o měsíce až roky, pokud by včas dostali moderní personalizovanou léčbu – tedy léčbu „šitou na míru“.  Jde o léky, které jsou cílené na specifické struktury nádorů. Na rozdíl od klasické chemoterapie nebo ozařování má tato léčba méně vedlejších účinků a u správně vybraných pacientů je účinnější.

Odhaduje se, že až čtvrtina pacientů vhodných pro některou z forem personalizované léčby stále není zachycena včas. Důvodů je hned několik – limitované financování testů a nemožnost podchytit včas všechny vzorky, které by měly být testovány.  Je potřeba zlepšit spolupráci laboratoří patologie, kde je diagnóza rakoviny plic stanovena, s ambulantními lékaři. Právě ošetřující lékař pacienta hraje důležitou roli při rozhodování, zda vzorek nádoru odeslat na genetické vyšetření.

S podobnými potížemi se potýkají onkologové také u pacientů s rakovinou jiných orgánů. Personalizovaná medicína se využívá například v léčbě karcinomu prsu nebo tlustého střeva.

Český den proti rakovině – 13. květen připomíná  mj. zásady zdravého životního stylu a využívání možností preventivních vyšetření, které mohou pomoci předejít zhoubným onemocněním. Do této skupiny patří také rakovina tlustého střeva a konečníku. Ta v České republice představuje druhou nejčastější onkologickou diagnózu po karcinomu prostaty u mužů a karcinomu prsu u žen. Nemocných přitom stále přibývá. Podle odhadů Národního onkologického registru České republiky (NOR) se počet diagnostikovaných pacientů v roce 2015 zvýší na 8 a půl tisíce, což představuje od roku 2011 nárůst téměř o 5 %. Nutno zdůraznit, že Česká republika stále patří k zemím s nejvyšším výskytem rakoviny tlustého střeva a konečníku Dobrou zprávou ale je, že se snižuje úmrtnost pacientů. Velký podíl na tomto trendu má také cílená biologická léčba.

Také individuální přístup má výrazný dopad na výsledek léčby u konkrétního pacienta, právě tak jako u jiných druhů rakovinného bujení. V letošním roce ji však podstoupí jen přibližně 900 ze všech diagnostikovaných pacientů, kteří rakovinou tlustého střeva a konečníku v České republice trpí. Je proto důležité zvýšit dostupnost cílené terapie pro větší počet pacientů.

Cílená biologická léčba patří mezi léky postihující výhradně nádorové buňky a šetřící zdravé tkáně. Výzkum je velmi dlouhý a nákladný, což se projevuje také na vysoké ceně personalizované léčby. Tu hradí zdravotní pojišťovny.

Z výsledků mezinárodních studií i zkušeností českých odborníků cílenou léčbou lze prodloužit dobu bez progrese nemoci a život nemocných řádově o měsíce, někdy až o roky. Záleží pochopitelně na klinickém stavu pacienta a pokročilosti onemocnění.

Personalizovaná léčba je označením pro léky, které patří mezi cílenou léčbu – tedy léčbu cílenou na specifické struktury nádorů, která upravuje léčebné postupy pro konkrétního pacienta. Tato terapie je založena na přesné diagnostice genetických predispozic nemocného – někdy je proto označována jako léčba „šitá na míru“. Není však vhodná pro každého. Je účinná u pacientů s charakteristickými genetickými znaky nádoru - genetickou mutací. Nejvíce rozšířena je v léčbě karcinomu prsu, plic a melanomu, stále častěji je využívána při léčbě dalších typů nádorů. Výzkum a vývoj léků personalizované medicíny patří v současnosti mezi špičku vědeckého bádání.

Onkologicky nemocným pomáhá svými aktivitami také pacientské sdružení Arcus - Onko centrum.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!