Dálková kontrola pacienta

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) zařadila nově do číselníku zdravotních výkonů, platného od 1. července 2014, dva výkony dálkové monitorace pacientů se srdečním selháním.

Prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., MBA, přednosta I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc a vedoucí Národního telemedicínského centra (NTMC) na tiskové konferenci v Praze uvedl, že každé zdravotnické zařízení má možnost nasmlouvat si tyto kódy prostřednictvím regionálních poboček VZP ČR.

Konkrétně jde o dálkovou kontrolu pacienta s kardiostimulátorem nebo implantabilním kardioverterem-defibrilátorem (ICD) – 1. výkon pod kódem 17701 a pravidelnou kontrolu pod kódem 17702. Prvně uvedený výkon lze vykázat jednou za šest let a spolu s ním také zvlášť zúčtovatelný materiál – jednotku pro vzdálenou kontrolu pacienta s pacemakerem nebo ICD (Cardiomesseneger II a II-S).

Stalo se tak na základě prokazatelných přínosů telemonitoringu a díky iniciativě České kardiologické společnosti a jiných odborných společností, dodal prof. Táborský s tím, že v současnosti jsou k dispozici data evidence-based medicine o tom, že telemedicína zlepšuje nejen prognózu nemocných a jejich kvalitu života, ale snižuje i mortalitu. Např. studie IN-TIME prokázala redukci celkové mortality pacientů s pokročilým srdečním selháním, kteří byli dálkově sledováni systémem Home Monitoring (Biotronik), o více než 50 % ve srovnání s běžnými kontrolami.

Počet dálkově monitorovaných pacientů se kontinuálně zvyšuje, nyní jich NTMC sleduje více než 700 v pěti klinických oblastech. Do konce roku 2014 jich bude přes 820. Cílem je udržet nemocného co nejdéle v domácím prostředí a zabránit zbytečným hospitalizacím tím, že NTMC bude včas informováno o náhlém zhoršení zdravotního stavu.

Prof. Táborský rovněž upozornil na vize NTMC, které by se mělo stát centrem excelence v oblasti telemedicíny a eHealth v ČR a jež by mělo spolupracovat na vývoji a vědeckém ověřování nových telemedicínských postupů i jejich zavádění do běžné klinické praxe.

NTMC se zabývá nejen klinickými projekty, ale také vzděláváním lékařů, sester a studentů a zaváděním inovativních edukačních metod ve zdravotnictví. Jedním z významných projektů je interaktivní kardiologie – první velká elektronická učebnice v české i anglické verzi, na které spolupracovali významní odborníci z celé ČR a která má více než 70 kapitol. Na webu bude dostupná  na podzim roku 2014. Jde o dílo, které v elektronické podobě dosáhne i na to, aby bylo prezentováno na světové úrovni. Výhodou je, že se učebnice nechá okamžitě aktualizovat podle nejnovějších poznatků. Obsahuje mj. videosekvence s vyšetřením CT, magnetickou rezonancí, ultrasonografií či echokardiografií, animace dynamických dějů, videozáznamy jednotlivých výkonů z praxe či různé ilustrace a bude rovněž propojena se sociálními sítěmi. Studující tedy budou mít možnost okamžitě si ‚sáhnout‘ na změny, které se dějí v jednotlivých sledovaných oddílech.

O klinickém využití dálkového sledování se dále zmínil MUDr. Marián Fedorco z I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc. Relativní novinkou, kterou na tiskové konferenci představil, je vzdálená monitorace pomocí implantabilního BioMonitoru (Biotronik) – bezdrátového zařízení, které je využíváno pro dlouhodobé kontinuální sledování srdečního rytmu u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními.

Indikací k implantaci přístroje, jenž se implantuje do subklavikulárního prostoru a je schopen přesně zmapovat všechny arytmie, je zejména synkopa, dále diagnostika kryptogenních cévních mozkových příhod a monitorace léčby fibrilace síní. BioMonitor pracuje na principu snímání podkožního signálu EKG v oblasti srdeční krajiny a bez nutnosti umístění jakýchkoli elektrod do srdce je schopen analyzovat a dokumentovat srdeční rytmus při subjektivních příznacích pacienta, jako jsou například palpitace, asystolie nebo bradykardie. Navíc tento přístroj dokáže pomocí bezdrátového přenosu dat systémem Home Monitoring okamžitě odeslat informace o stavu nemocného. Díky tomu, že přesně zachytí činnost srdce a ukáže, jak se porucha chová, mohou lékaři optimalizovat terapii či ověřit její úspěšnost bez nutnosti implantace kardiostimulátoru nebo defibrilátoru.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!