Demografická situace v České republice v roce 2014

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) zveřejnil informaci o demografické situaci v České republice v roce 2014.

Počet obyvatel České republiky se v roce 2014, podle předběžné statistické bilance, zvýšil o 25,9 tisíce osob. Do kladných čísel se po roce opět vrátil přirozený přírůstek (4,2 tisíce osob) i přírůstek stěhováním (21,7 tisíce osob). K 31. 12. 2012 měla Česká republika 10 538 275 obyvatel.

Živě se narodilo 109,9 tisíce dětí, což je o 3,1 tisíce více než v roce předchozím. Úhrnná plodnost činila 1,53 dítěte na 1 ženu během jejího reprodukčního období. Průměrný věk matek při porodu zůstal na úrovni 29,9 roku. Dále vzrostl podíl dětí narozených mimo manželství, a to o 1,7 procentního bodu na 46,7 %.

V roce 2014 se zvýšil i počet sňatků. Bylo uzavřeno 45,6 tisíce manželství, což představuje meziroční nárůst o 2,1 tisíce manželství. Naproti tomu se snížila rozvodovost, bylo rozvedeno 26,8 tisíce manželství, tj. o 1,1 tisíce méně oproti roku 2013. Podíl manželství končících rozvodem klesl z 47,8 % na 46,7 % v roce 2014.

Došlo k dalšímu úbytku potratů, a to o 0,7 tisíce. Bylo registrováno celkem 37,0 tisíce potratů, z toho 21,9 tisíce umělých přerušení těhotenství (UPT) a 13,9 tisíce samovolných potratů. UPT zaznamenaly pokles, o 0,8 tisíce případů, samovolné potraty mírný nárůst (o 149). Podíl UPT na celkovém počtu potratů, 59,2 %, byl nejnižší od roku 1958 (od platnosti zákona o umělém přerušení těhotenství).

Počet zemřelých se snížil o 3,5 tisíce osob, na 105,7 tisíce osob, což je nejméně za posledních 6 let. Ve věku do 1 roku života zemřelo 263 dětí, kojenecká úmrtnost klesla na 2,4 promile. Naděje dožití při narození se zvýšila o cca 0,5 roku, ze 75,2 let u mužů a 81,1 let u žen v roce 2013.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!