Denní stacionář na Psychiatrické klinice VFN

Denním stacionářem pro adolescenty na Psychiatrické klinice Všeobecné fakultní nemocnice, který byl otevřen před 15 lety, prošlo doposud 700 pacientů.

Žádné další takové stacionáře od té doby nevznikly. Také pediatrů pro péči o děti a dospívající je v Česku nedostatek, potřeba by přitom byla zhruba dvojnásobná.

Až polovina pacientů stacionáře se léčí se sociální úzkostnou poruchou, základem je nácvik sociálních dovedností. V péči odborníků jsou pacienti s psychickými obtížemi od 14 do 21 let, kromě těch, kteří se pokusili o sebevraždu, nebo jsou závislí na drogách. Pacienti docházejí na denní program, který je každý pracovní den od 08:00 do 16:00. Na oddělení je zajištěna také výuka ve třídě základní školy při nemocnici.

Skupina ve stacionáři je pro 15 pacientů, průběžně se obměňuje, jak přicházejí noví. Specifikem dětské péče ale je sezónní kolísání, v září žádné děti nemocné nejsou a teprve s blížícím se koncem školního roku a vysvědčením počty jich přibývá. Pokud tedy je potřeba většího počtu pacientů, je skupina větší. V průměru přijme stacionář 55 pacientů za rok, průměrný věk je 16,2 roku. Za rok 2013 eviduje 1841 dnů ve stacionáři při průměru deset dětí na jeden pracovní den.

Přednosta psychiatrické kliniky profesor Jiří Raboch připomněl, že historie dětské psychiatrie jako samostatného oboru sahá v českých zemích do roku 1871, kdy byl v Praze založen ústav Ernestinum pro slabomyslné děti. V moderní době význam psychiatrické péče narůstá. Mírně přibývá sebevražd a od roku 1994 vzrostl počet psychiatrických vyšetření pro poruchy nálady třikrát. Uvedené údaje dokládají potřebnost prevence a včasné léčby u rozvíjejících se duševních poruch, s tím, že na změny v zajištění psychiatrické péče o děti se zaměří i plánovaná reforma psychiatrie.

Dospívající s psychiatrickým onemocněním potřebují přístup, který zohlední mentálně nezralého, ale fyzicky dospělého člověka. V tomto vývojovém období vzniká řada vážných duševních poruch, jako schizofrenie, poruchy příjmu potravy či poruchy chování, často je provází sebepoškozování a sebevražedné chování.

Diagnostiku i léčbu ztěžují podle lékařů také pubertální projevy. Další komplikací léčby v době dospívání jsou sociální a právní otázky. Lékaři musejí spolupracovat s rodiči či zákonnými zástupci pacientů i s řadou institucí a bývá problém sladit jejich odlišné normy.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!