Dodávka HW, SW a služeb v oblasti infrastruktury datových center

Na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) byly dne 11. 3. 2015 za účasti zástupců uchazečů a dohledu hodnotící komise otevřeny obálky s nabídkami k veřejné zakázce na dodání hardwaru, softwaru a souvisejících služeb na nově budovanou technologickou infrastrukturu datových center MPSV.

Veřejná zakázka s názvem „Dodávka HW, SW a služeb v oblasti infrastruktury datových center“ má vybrat uchazeče, který zajistí dodání hardwaru a softwaru souvisejícího s nově budovanou technologickou infrastrukturou dedikovaných datových center MPSV, včetně služeb souvisejících se zprovozněním, konfigurací, instalací a nasazením dodaného vybavení a následné poskytování služeb podpory provozu těchto nově zřizovaných datových center.

Hodnotící komise převzala celkem 7 nabídek, které byly postupně otevřeny podle pořadového čísla, a zkontrolovala, zda nabídky splňují potřebné formální náležitosti. Všechny nabídky byly v tomto smyslu vyhovující.

Nabídku v daném termínu předložily tyto společnosti:

  • ALWIL Trade, spol. r. o.
  • O2 Czech Republic a.s.
  • Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
  • S&T CZ s.r.o.
  • Asseco Central Europe, a.s., Česká republika
  • MHM computers a.s.
  • ELTODO, a.s.

Protokol o otevírání obálek je k dispozici na profilu zadavatele. Činnost hodnotící komise bude nadále pokračovat, tak jak předpokládá zákon o veřejných zakázkách.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!