Dofinancování sociálních služeb v roce 2014

Vláda ČR na jednání dne 27. 10. 2014 schválila návrh na Dofinancování sociálních služeb, ohrožených omezením či zánikem, pro rok 2014 (č. j. 1077/14).

Vláda na jednání rozhodla o navýšení finančních prostředků na sociální služby o 335 milionů Kč, a to ještě v roce 2014. Oblast sociálních služeb trpí dlouhodobě nedostatkem peněz a řada z nich by bez podpory musela být v blízké době výrazně omezena nebo zrušena.

Jedná se zejména o služby pro seniory, zdravotně postižené a děti. Peníze budou využity na zachování provozu stávající sítě sociálních služeb po celé České republice. Bez této podpory hrozil zánik či omezení až 440 zařízení poskytujících sociální služby, které byly v minulosti dlouhodobě podfinancované.

Vládou schválených 335 milionů korun pomůže situaci řešit, podle návrhu MPSV ČR a krajských úřadů budou peníze rozděleny poskytovatelům sociálních služeb, a to nejpozději v listopadu 2014. V rámci tohoto navýšení budou dofinancováni ti poskytovatelé, kteří podali řádnou žádost o poskytnutí dotace na sociální služby pro rok 2014 a současně žádost o dofinancování na rok 2014.

Část prostředků půjde i na zlepšení odměňování sociálních pracovníků, kteří poskytují přímou péči klientům. Situace zaměstnanců v sociálních službách není dlouhodobě řešena. To výrazně zvyšuje fluktuaci a činí sociální oblast neatraktivní pro současné i budoucí zaměstnance.

 
 

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!