Druhé vydání Příručky pro OZP v roce 2014

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) se z důvodu velkého zájmu rozhodlo pro vydání druhé aktualizované Příručky pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014. Příručka má usnadnit lidem se specifickými potřebami orientaci v sociálním systému, a to zejména ve vztahu k posuzování zdravotního stavu či k podmínkám nároku na příspěvek na péči.

Publikace obsahuje také informace o trhu práce nebo o pomoci při hledání pracovního uplatnění či další praktické rady a tipy v sociální oblasti. Vyznat se v sociálním systému, v zákonech a paragrafech může být pro osoby se zdravotním postižením někdy obtížné a složité. Prostřednictvím příručky jsou poskytnuty přehledné a kvalitní informace.

Publikace přináší odpovědi na řadu důležitých otázek:
- kdo a za jakých podmínek má nárok na příspěvek na péči,
- jaká je jeho výše,
- kde může o dávky žádat,
- kdo o příspěvku rozhoduje,
- kde se vyplácí,
- jaké dokumenty a tiskopisy žadatel potřebuje.

Čtenáři se dále dozví kdy, proč a jak se změnilo posuzování zdravotního stavu u lidí se zdravotním postižením a jak MPSV ČR chrání a podporuje zaměstnávání lidí se zdravotním handicapem. Nechybí zde ani informace o dávkách státní sociální podpory, invalidních důchodech nebo dávkách pomoci v hmotné nouzi. V příručce jsou také
informace o tom, jaké projekty z evropských fondů se v České republice realizují a jak se snaží Evropská unie pomáhat zdravotně postiženým.

V Příručce je také  kontakt na poskytovatele sociálních služeb (http://iregistr.mpsv.cz).

Publikace vyšla v nákladu 11 tisíc výtisků, její vydání stálo 34 661 Kč včetně DPH. Tištěná publikace je k dispozici ve vestibulech budov MPSV ČR a na kontaktních pracovištích ÚP ČR.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!