Ergodiagnostika pomáhá osobám se zdravotním postižením

Přibližně každý desátý občan České republiky se potýká se zdravotním postižením, které mu v různé míře komplikuje vstup nebo dlouhodobé udržení se na pracovním trhu. Od roku 2004 je zákonem zakotveno právo těchto občanů požádat Úřad práce ČR o pomoc při překonání této bariéry prostřednictvím „pracovní rehabilitace“.

Jedna z forem pracovní rehabilitace nabízí možnost odborného zhodnocení funkčního pracovního potenciálu prostřednictvím tzv. ergodiagnostiky, kterou provádí vytvořená síť ergodiagnostických center. Výsledky slouží klientovi i Úřadu práce ČR k upřesnění a doporučení možností pro vhodné pracovní uplatnění či kvalifikační rozvoj.

Ergodiagnostika je diagnostika psychosensomotorických funkcí k možnosti zaměstnání. Provádí ji individuální interprofesionální rehabilitační tým ve složení: lékař, fyzioterapeut, ergoterapeut, psycholog, logoped, zdravotní sestra, speciální pedagog event. protetik. Tým určuje obecné funkční schopnosti k práci a podpůrné prostředky, pomůcky které jsou nezbytné k zařazení do zaměstnání. Před ukončením ergodiagnostiky se tvoří závěrečná zpráva na základě rehabilitační konference všech členů týmu. Závěrečná zpráva se poskytuje i Úřadu práce ČR, který v návaznosti na tyto závěry sestavuje v součinnosti se žadatelem o pracovní rehabilitaci individuální plán pracovní rehabilitace.

V letech 2012 až 2014 byla díky finanční podpoře Evropského sociálního fondu a projektu MPSV ČR Regionální sítě spolupráce v pracovní rehabilitaci (zkráceně PREGNET) podpořena síť spolupracujících subjektů v osmi krajích ČR, v rámci které vzniklo sedm nových ergodiagnostických center.

V České republice je v současnosti k dispozici pro služby zaměstnanosti již 13 ergodiagnostických center, šest z nich vzniklo v předchozím projektu Rehabilitaceaktivace-
práce (2004–2008), na který projekt PREGNET navázal. Na konferenci, která se konala 5. června 2014 v Olomouci, se s výstupy projektu a s tématem pracovní rehabilitace seznámilo více než 200 účastníků z řad zástupců MPSV ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR, Úřadu práce ČR, zaměstnavatelů, odborných zdravotnických pracovníků a zástupců dalších organizací, kteří pomáhají lidem se zdravotním postižením v integraci na trh práce.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!