Etický kodex ČAFF

Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) zavádí pro své členy nový etický kodex. Je přísnější než právní předpisy České republiky a nařízení Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

K jeho aktualizaci došlo po pěti letech. Nový etický kodex jde v mnoha oblastech nad rámec obecně závazných právních předpisů ČR a dodatečných požadavků Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

Přijetí a dodržování kodexu je nutnou podmínkou členství v České asociaci farmaceutických firem. Nová verze vychází z přísných etických pravidel, která přijalo Evropské sdružení výrobců generických léků a biosimilars (EGA) na konci roku 2014.

Kodex zpřísňuje například podmínky pro práci zástupců farmaceutických firem. ČAFF se navíc rozhodl zavést povinnou certifikaci pro každého, kdo přichází do kontaktu se zdravotnickým odborníkem. Certifikát je možné získat až po absolvování náročného testu ze zákona o regulaci reklamy, zdravotnické legislativy i vnitřních pravidel etického chování.

Etický kodex ČAFF reguluje jednání farmaceutických společností v široké škále jejich činnosti. Definuje, jak musí vypadat propagační materiály, ale také zásady chování pro činnost obchodních zástupců, výstavy, sponzorování odborných kongresů a pořádání firemních vzdělávacích seminářů, či granty. Kodex také upravuje vztahy se zdravotnickými odborníky a institucemi, s pacientskými organizacemi, nebo způsob komunikace s veřejností.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!