Evropanů neumí dostatečně zacházet s ICT

Evropská komise zveřejnila studii týkající se digitální gramotnosti v Evropské unii, ze které vyplývá, že překážkou šíření ICT není ani tak cena, jako gramotnost občanů.

Ukázalo se, že 37% domácností nemá připojení k internetu kvůli nedostatku schopností, oproti 26%, které uvedly jako důvod nedostatek prostředků. V Itálii, Řecku, Bulharsku a Rumunsku neumí 40 a více procent obyvatel vůbec zacházet s informačními technologiemi. Nedostatečné dovednosti má více jak 50% lidí v jedenácti členských státech EU včetně České republiky. Celkem 83% Evropanů v produktivním věku nemá takové dovednosti, jaké by ke své práci potřebovali. 

Naproti tomu ICT jako ekonomický segment roste a chybí mu kvalifikovaní pracovníci. Proti tomuto nepoměru má bojovat "Velká koalice pro digitální zaměstnání", projekt, který propojuje zaměstnavatele, školy, veřejné i soukromé subjekty. Jejím úkolem by mělo být nalákat mladé lidi, aby se více vzdělávali v ICT a tak podporovat rekvalifikační kurzy. V Litvě, Lotyšsku, Rumunsku a na Maltě již byly vytvořeny národní koalice.

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!