Evropská agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny chystá nové projektové výzvy

Evropská komise schválila 26. května 2014 pracovní program 2014 který bude spravovat Evropská agentura pro spotřebitele zdraví a potraviny. Tento program zahrnuje přehled výzev k předkládání projektů a grantů s celkovou alokací 54.456.100 EUR.
Část z těcho prostředků bude možné čerpat i na provozní náklady neziskových organizací, které mají sídlo v EU a jsou aktivní alespoň v šesti členských státech. Zvláštní pozornost bude věnována neziskovým organizacím se zaměřením na chronická onemocnění, rakovinu, HIV / AIDS, vzácná onemocnění a prevenci kouření. 
Výzvy budou publikovány buď ve druhém čtvrtletí roku 2014 nebo počátkem roku 2015 - v závislosti na projektu.  
 
 
Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!