Evropský antibiotický den

Antibiotika jsou léky, které působí specificky proti bakteriím a jsou lékařem předepisovány pouze na léčbu bakteriální infekce. V důsledku jejich nesprávného užívání se významně zvyšuje odolnost bakterií.

Světová zdravotnická organizace (WHO) proto vyhlásila 18. listopad Evropským antibiotickým dnem. K této aktivitě se připojila i Česká lékárnická komora (ČLnK) a ve dnech 17. - 21. 11. 2014 se v lékárnách uskuteční ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a studenty farmacie a s podporou WHO pátý ročník akce Antibiotický týden v prostředí lékáren. ČLnK chce přispět v boji proti narůstající odolnosti bakterií vůči antibiotikům, proto je cílem této osvětové kampaně zvyšování povědomí pacientů o správném užívání antibiotik.

Kromě dospělých pacientů je informační kampaň zaměřena i na rodiče dětských pacientů. Rodičům vysvětlí lékárníci, kdy jsou pro jejich dítě antibiotika vhodná a kdy by naopak mohla uškodit a také jaká opatření a úpravy jídelníčku jsou při užívání antibiotik potřeba a jakým způsobem lze některým infekčním onemocněním předcházet. Prevence je nejlepší cesta, jak se užívání antibiotik vyhnout.

Nově jsou pro pacienty připraveny jednoduché piktogramy, kterými budou lékárníci označovat vydávaná balení antibiotik. Cílem je zřetelnou a jednoduchou formou označit nejdůležitější informace potřebné ke správnému užívání těchto léků.

Součástí kampaně je i průzkum mezi dospělými pacienty a rodiči dětí, kterým byla antibiotika předepsána. Dotazníkové šetření pomůže ke srovnání názorů českých pacientů v průběhu jednotlivých ročníků kampaně a tím k cílenější osvětě v oblasti užívání antibiotik. Rozvoj rezistence totiž nerespektuje hranice států.
 
Čeští pacienti se v užívání antibiotik během uplynulých tří ročníků poučili – podle výsledků z roku 2013 se více než čtvrtina z nich domnívá, že antibiotika zabíjejí viry. Ještě v roce 2010 věřila tomuto omylu více než polovina dotázaných pacientů, v roce 2013 "pouze" 27 %. Současně tři čtvrtiny pacientů ví, že neopodstatněné užívání antibiotik vede ke snižování jejich účinnosti.

V České republice je výdej antibiotik vázán výhradně na lékařský předpis. Přesto se stále najde zhruba 7 % pacientů, kteří si „ordinují“ antibiotika sami ze zbylých zásob po předcházejícím onemocnění. Takové jednání je hazardováním se zdravím a předpokladem pro vznik rezistentních kmenů. Nejenže není správně provedena diagnostika onemocnění, ale správné není ani dávkování a délka užívání. V zemích, kde vzrůstá antibiotická rezistence (tedy nastává situace, že bakterie už není na dané antibiotikum citlivá) je často na vině i uvolnění dostupnosti antibiotik.

Velmi alarmující je stav, kdy více než polovina pacientů po celou dobu užívání antibiotik nebo krátce po jeho začátku již znovu chodí do práce, s nedoléčeným onemocněním. Je to velmi rizikové nejen z pohledu možného vzniku rezistence, ale také s ohledem na další zdravotní komplikace způsobené nedokončenou léčbou, která zahrnuje i určitá režimová opatření.

Naprostá většina pacientů se shoduje, že od lékárníků dostává dostatečné a pochopitelné informace k užívání antibiotik.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!