Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC

Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card) opravňuje k čerpání zdravotní péče na území států Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru dle platných právních předpisů.

Při přechodném pobytu v zemích EU a EHP má občan, po předložení průkazu EHIC, ve zdravotnickém zařízení dané země nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k délce pobytu, hrazenou z finančních prostředků ČPZP. Při pobytu ve zdravotnickém zařízení na občana bude pohlíženo jako na pojištěnce tohoto státu, tzn., že budete mít nárok na zajištění a čerpání zdravotní péče ve stejné kvalitě a shodných cenách.

V případech, kdy si musejí pojištěnci země EU a EHP na některou zdravotní péči finančně připlácet, musí spoluúčast uhradit také občan ČR. Zdravotní péči musí čerpat ve zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných zdrojů.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) upozorňuje, že konkrétní postupy jak uplatnit nároky v jednotlivých státech EU, EHP, ve Švýcarsku a ve smluvních státech lze nalézt v mobilní aplikaci "CMU na cesty". Ta obsahuje aktuální doporučení pro pojištěnce podle aktualizovaných podmínek v roce 2014.

Zdravotní péče na základě evropských Nařízení se nevztahuje na zdravotní repatriaci ani na repatriaci ostatků, nekryje případné, mnohdy vysoké, spoluúčasti hrazené pacientem při hospitalizaci, stomatologických zákrocích nebo při nákupu předepsaných léků. Z tohoto důvodu ČPZP doporučuje při cestách do zemí EU a EHP sjednání komerčního cestovního pojištění, které může pojištěnec za zvýhodněných cenových podmínek uzavřít na všech pobočkách ČPZP.

Evropský průkaz zdravotního pojištění EHIC neopravňuje pojištěnce k vycestování do zemí EU a EHP za účelem čerpání zdravotního pojištění na léčbu konkrétního zdravotního stavu - vyžádané péče. Vyžádanou péči schvaluje, na základě písemného požadavku, ČPZP.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!