Finanční kontrola ve VZP ČR

Rozsáhlá kontrola ve Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR (VZP ČR) byla ukončena dne 19. 11. 2014.

Kontrolu provedl Finanční úřad pro hlavní město Prahu. Výsledky práce nezávislých kontrolorů spadajících pod Ministerstvo financí ČR (MF ČR) potvrdily, že ekonomická administrativa VZP je v souladu s platnou legislativou.

Kontrola se zaměřila mimo jiné na hospodaření s příjmy z veřejného zdravotního pojištění, na části účetní závěrky, jako jsou výkaz zisku a ztráty (zkráceně výsledkovka) a rozvaha, na daňové přiznání a také na vybrané okruhy související s reklamní a propagační činností VZP.

Finanční úřad po podrobném prostudování tisíců stran podkladů nevytkl Všeobecné zdravotní pojišťovně ani jediné pochybení. VZP má více než tři tisíce zaměstnanců a hospodaří ročně s rozpočtem kolem 150 miliard Kč.

Jedním z podnětů, které finanční úředníky do VZP přivedly, byly i výsledky kontroly, kterou ve VZP provedlo v roce 2012 ministerstvo zdravotnictví. To tehdy vyslovilo mimo jiné i pochyby, zda VZP neporušuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Důsledná kontrola finančního úřadu to však vyvrátila.

V poslední době jde o několikátou prověrku ze strany státní správy. Antimonopolní úřad se například zabýval podnětem, zda VZP neporušila zákon při veřejné zakázce na pobyt nemocných dětí u Egejského moře v rámci projektu Mořský koník. I v tomto případě však úřad v polovině září 2014 rozhodl, že postup VZP byl v souladu s platnými předpisy. 

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!