Hlášení a evidence pracovních úrazů

Vláda ČR na jednání dne 6. 8. 2014 schválila návrh nařízení o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, který předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Od ledna roku 2015 dojde ke změně způsobu hlášení a evidence úrazů tak, aby lépe odpovídalo nařízením Evropské unie.

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, upravuje způsob evidování pracovních úrazů a zabezpečuje toky informací o pracovních úrazech subjektům, které je dále využívají.

Smyslem a hlavním cílem novely tohoto nařízení vlády je zpřesnění zpracování souboru statistických dat o pracovní úrazovosti, zejména v evidenci pracovních úrazů podle druhu poranění a poraněné části těla podle klasifikace Evropské statistiky pracovních úrazů.

Novela nařízení vlády by měla nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2015.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!