Hrazení zdravotní péče v sociálních službách

Lidé v pobytových zařízeních sociálních služeb nezůstanou bez zdravotní péče. O poskytování a hrazení zdravotní péče v sociálních službách vůbec poprvé společně jednali dne 23. 6. 2015 zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR) a odborů s poskytovateli sociálních služeb a ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (VZP). Účelem jednání bylo ukázat resortu zdravotnictví, jak probíhá poskytování zdravotní péče v domovech pro seniory a s jakými problémy se poskytovatelé sociálních služeb setkávají.

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová uvedla, že je nezbytné zajistit propojení sociální a zdravotní péče v sociálních službách, jak je to běžné ve většině evropských zemí. Prodlužuje se průměrný věk dožití a zvyšují zdravotní problémy seniorů a zdravotně postižených, proto je potřeba zajistit adekvátní zdravotní péči. Není možné, aby sociální služby nedostaly zaplaceno za zdravotní úkony, které poskytnou svým klientům.

MPSV eviduje téměř 64 tisíc lůžek v 924 zařízeních sociálních služeb povinně poskytujících ošetřovatelskou péči. V těchto zařízeních od roku 2008 dochází k poklesu zdravotnických pracovníků, především všeobecných sester, které zajišťují ošetřovatelskou péči podle indikace praktického či odborného lékaře. Finanční prostředky plynoucí z veřejného zdravotního pojištění pro výkon ošetřovatelské péče jsou nedostatečné. Pokrývají necelých 70 procent celkových personálních nákladů.

Struktura klientů v pobytových sociálních službách se v posledních deseti letech významně změnila. Klienti potřebují z důvodu zhoršování se zdravotního stavu intenzivnější zajištění ošetřovatelské péče. Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví zpracovává efektivní nástroje na zajištění potřeb klientů sociálních služeb.

MPSV považuje za prioritu řešení zajištění adekvátního financování ošetřovatelské péče v zařízeních sociálních služeb. Je nezbytné nalézt způsob, který bude odpovídat skutečné praxi a potřebám systému. Proto se setkali zástupci obou ministerstev, zastřešujících asociací poskytovatelů, odborových organizací a dalších aktérů, aby se v Domově seniorů Benešov seznámili s konkrétními problémy v praxi a společně hledali řešení.

„Podle Marksové koncepční návrhy v současnosti preferují zavedení paušálních plateb (lůžko/den). Je však třeba v jednáních pokračovat a nalézt takové řešení, které zajistí poskytování kvalitních a odborných sociálních služeb s důrazem na podporu důstojnosti klientů.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!