Index zdraví zdravotních pojišťoven

Občanské sdružení Platforma zdravotních pojištěnců sestavilo index zdraví zdravotních pojišťoven. Z něho vyplývá, že v nejlepší finanční kondici jsou Oborová zdravotní pojišťovna (OZP), Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) a Revírní bratrská pokladna (RBP).

Při hodnocení se sledoval zejména kumulovaný rozdíl příjmů a výdajů za pět let, výdaje na prevenci na jednoho pojištěnce a meziroční změna těchto výdajů, uvádí server E15.

Ekonomická data doplnila platforma o další kritéria, například jak jsou pojišťovny vstřícné ke klientům, jak transparentní je zveřejňování dat, co s penězi dělají a jak reagují na podněty a stížnosti pojištěnců.

Index by měl otevřít diskusi a dát přehledné srovnání s objektivním pořadím pojišťoven. Sestavený žebříček dává poprvé občanům srovnání, podle čeho se při přechodu k jiné pojišťovně rozhodovat. Náborové akce a billboardy nejsou určující. Přechod je nutno nahlásit do 30. června, aby od 1. ledna 2016 byl platný.

Zdravotní pojišťovny se podle spoluautora indexu ekonoma Davida Havlíčka liší ve svých strategiích. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV), OZP a Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZP Škoda) navyšují prostředky na prevenci, ostatní je buď snižují, nebo ponechávají na stávající výši.

Nejvíce lidí je u Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP), která má 5,932 milionu klientů. Za čtyři roky ale přišla o téměř 350.000 klientů. Nejméně lidí (429.580) je u RBP. Kumulovaný rozdíl příjmů a výdajů mezi roky 2010 až 2014 byl nejvyšší u VZP, minus 11,459 miliardy, v přepočtu na jednoho pojištěnce minus 1,932 miliardy korun, nejnižší u ZP Škoda 103 milionů, v přepočtu na jednoho pojištěnce ale nejnižší byl u OZP, minus 304 milionů.

Data podle Havlíčka potvrzují, že v letech finanční krize se všechny zdravotní pojišťovny dostaly do propadu. Z výhledu pro rok 2015 ale vyplývá, že se situace lepší. VZP pro rok 2015 plánuje příjmy o 1,455 miliardy vyšší než výdaje, zaměstnanecké pojišťovny počítají s mírnými propady, jež uhradí z rezerv. Všechny pojišťovny počítají s nárůstem výdajů na péči, VZP uvádí nárůst 2,12 procenta, nejrychlejší nárůst plánuje OZP, 5,78 procenta.

Index zdraví zdravotních pojišťoven hodnotil i změnu výdajů na preventivní péči, u VZP je to pokles o 9,3 procenta, u České průmyslové zdravotní pojišťovny (ČPZP) o 48,4 procenta. ZP Škoda má nejvyšší nárůst, 22,2 procenta. Dostál to ocenil jako dobrou investici, včas se tak vyřeší u klientů zdravotní problémy, takže v budoucnu klesnou pojišťovně náklady na zdravotní péči.

V roce 2015 by celkové výdaje zdravotního pojištění měly dosáhnout 247,9 miliardy Kč, v přepočtu na jednoho pojištěnce 23.800 korun. Na svůj provoz hodlají pojišťovny vydat sedm miliard Kč. Příjmy systému jsou v roce 2015 plánovány na 247,5 miliardy korun, systém tedy skončí v mírném propadu.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!