Informace pro rodiče

Úřad práce ČR (ÚP ČR) a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ve spolupráci s celoevropskou sítí EURES vydaly Informační brožurku, která odpovídá např. na otázky jaké jsou podmínky pro získání peněžité pomoci v mateřství, jak dlouho a v jaké výši ji může rodič pobírat, kdo vyplácí rodičovský příspěvek a po jakou dobu, zdali může jeho příjemce pracovat nebo mají-li na něj nárok i občané EU.

K 31. 12. 2014 vyplatila ČSSZ celkem 535 827 ze systému peněžité pomoci v mateřství v celkové hodnotě 7, 33 mld. Kč. Ke stejnému datu poskytl Úřad práce ČR 275 935 rodičovských příspěvků, v jejichž rámci vyplatil příjemcům 1,87 mld. Kč.

Cílem těchto dávek je finanční podpora rodičů malých dětí v době, kdy se nemohou plně nebo vůbec věnovat práci a veškerou svou energii soustředí právě na své dítě či děti. Ne vždy však mají lidé jasno, jaký je rozdíl mezi peněžitou pomocí v mateřství a rodičovským příspěvkem a často je shodně označují pojmem „mateřská“.

Cílem příručky je zjednodušeně vysvětlit, jak o tyto příspěvky žádat a hlavně u kterých úřadů. Odpovědi jsou zaměřeny jak na rodiče, kteří zůstanou s dětmi doma, tak i na ty pracující nebo třeba podnikatele a studenty. Informace v ní najdou také cizinci.

Jednou ze základních informací je i ta, komu a za jakých podmínek dávky náleží. Není totiž neobvyklé, že lidé nedělají rozdíl mezi rodičovským příspěvkem a peněžitou pomocí v mateřství. To se pak někdy stává předmětem nedorozumění, kterému by se mělo pomocí společné příručky předcházet, sdělil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun.
 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!