Komise pro protonovou terapii

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) založilo Komisi po protonovou terapii.

Úkolem Komise po protonovou terapii je zpracovat a ministru zdravotnictví předložit návrh doporučení postupu v oblasti indikací a úhrady protonové terapie v České republice. Doporučený postup bude obsahovat především seznam indikací, které jsou vhodné k protonové léčbě a návrh způsobu úhrady protonové léčby s důrazem na princip maximálního léčebného efektu a účelného vynakládání veřejných prostředků.

Komise by měla pomoci nastavit pravidla terapie protonem nejen v České republice, ale i pro případ ošetření českých pacientů v zahraničí.

Správní rada VZP ČR konstatovala, že zůstávají dvě zásadní oblasti k dořešení. Jde o vymezení diagnóz a o způsob indikace. Právě tyto dosud diskutabilní záležitosti by měly závěry Komise vyjasnit. Komise bude řešit problematiku také ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví PSP ČR.

Předsedou Komise je za Ministerstvo zdravotnictví náměstek pro zdravotní pojištění Tom Philipp. Své zástupce nominují dále VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven, ČLK a ČSL JEP. Komise by měla poprvé zasednout během května 2014.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!