Konec 2. důchodového pilíře

Vláda ČR na jednání dne 12. 11. 2014 schválila návrh způsobu ukončení důchodového spoření, tzv. II. penzijního pilíře (č. j. 1169/14).

Vláda ČR schválila materiál, který vychází z výstupu Odborné komise pro důchodovou reformu a výsledku koaličního jednání dne 27. 10. 2014 a který vyplývá z deklarace v programovém prohlášení vlády. Výstup Odborné komise byl aktualizován, a to především s ohledem na dosaženou shodu o termínu ukončení důchodového spoření k 1. lednu 2016.

Druhý pilíř byl prosazen s tím, že má pomoci veřejnému pilíři, ale skutečnost je jiná. V roce 2013 druhý pilíř odsál z veřejného pilíře více než 250 milionů Kč a v roce 2014 by to mělo být podle odhadů 700 milionů Kč, uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

S ohledem na skutečnost, že Odborná komise jednala pod záštitou ministryně práce a sociálních věcí, byl materiál vládě předložen prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR). Nicméně většina dotčených zákonů týkajících se důchodového spoření je v gesci Ministerstva financí ČR (MF ČR). Proto byla usnesením vlády realizace doporučení věcného řešení uložena Ministerstvu financí ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Nyní bude MPSV ČR pracovat na opatřeních, která povedou k stabilizaci důchodového systému, zejména se zaměřením na první pilíř. Důchodová komise, vedená profesorem Potůčkem, již pracuje na analýzách řešení, která musí být pro důchodový systém v ČR dlouhodobě ekonomicky udržitelná, solidární a spravedlivá pro všechny občany.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!