Koordinace boje proti vzácným onemocněním

Evropská komise vydala 5.9.2014 zprávu o implementaci dvou dokumentů vyzývajích ke koordinovanému postupu států EU v boji proti vzácným onemocněním:

Zprávy komise o vzácných onemocněních z roku 2008 (COM2008)679) 

a Doporučení Rady z 8. června 2009 o akci na poli vzácných onemocnění.

V uvedených dokumentech je kladen důraz na společný výzkum, shromažďování vědomostí a zkušeností o léčbě a jejich výměnu v rámci EU a v neposlední řadě na zvyšování povědomí o vzácných onemocněních. Komise a Rada také vyzvaly členské státy k vytvoření národních plánů pro boj se vzácnými onemocněními.

Zpráva o implemetaci uvádí, že koordinace a spolupráce mezi členskými státy se od roku 2008, resp. 2009 zlepšila. Již 16 států, včetně České republiky, má vypracování národní plán pro boj se vzácnými onemocněními a mnoho z nich již plán téměř implementovalo. 

Evropská komise se do budoucnosti zavazuje podorovat mimo jiné Mezinárodní konsorcium pro výzkum vzácných onemocnění a dále zavádění eHealth řešení při léčbě vzácných onemocnění.

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!