Kouření způsobuje CHOPN

Kouření způsobuje 80 procent případů chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Zbylé případy se pojí se znečištěným prostředím, genetikou, případně opakovanými záněty dýchacích cest. Nemoc v ČR sužuje 800 tisíc lidí, každý rok v jejím důsledku zemře 2,5 tisíce z nich. Projevuje se dušností a vleklým kašlem.

Primář Kliniky pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce Norbert Pauk označil za naprosto nezbytné přestat kouřit. Nikdy nezačít je podle něj nejlepší prevence.

Hlavní faktor nemoci spočívá v zúžení průdušek, které omezí proudění vzduchu do plic. Tento proces je spojen se zánětem. CHOPN je onemocnění celoživotní, a pokud jednou vznikne, nelze ho zastavit. Hlavním vyvolavatelem je aktivní kouření cigaret.

Problém podle primáře je v tom, že nejen pacienti, ale často ani lékaři na možnost tohoto onemocnění nepomyslí. Varujícími příznaky jsou postupně se zhoršující dušnost, u některých pacientů pak kašel a vykašlávání hlenů. Kuřáci většinou přičítají kašel pouze kouření, přitom kašel trvající déle než šest týdnů, aniž má člověk běžnou virózu, je varující. Může znamenat CHOPN nebo i plicní rakovinu, která se často u pacientů s chronicky poškozenými sliznicemi dýchacích cest rozvine.

Důležitá proto je osvěta nejen v laické veřejnosti, ale zejména také u praktických lékařů, kteří by při základních příznacích měli na CHOPN myslet. Při kuřácké anamnéze, tedy při kouření cigaret a věku nad 40 let, by u všech pacientů s dušností a dlouhodobým kašlem měli lékaři provést vyšetření k průkazu zúžení průduškového stromu.

Při včasném rozpoznání nemoci lze zhoršování stavu výrazně zpomalit a potíže zmírnit. K tomu stačí inhalační léky, které krátkodobě průdušky rozšíří. V těžších stadiích je nutno inhalovat pravidelně léky s dlouhodobým účinkem, k tomu i dechová rehabilitace. Nejtěžší stadium nemoci vyžaduje péči o pacienty na JIP, kvůli selhávání dechu potřebují podporu přístrojů. V domácí péči pak musejí dlouhodobě dostávat kyslík, u některých je řešením transplantace plic.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!