Lázeňská péče 2014

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) zveřejnil publikaci Lázeňská péče 2014. Publikace „Lázeňská léčebně rehabilitační péče 2014“ patří do řady Zdravotnická statistika, kterou vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky od roku 1962.

Zdrojem informací je výkaz o lázeňské péči, vyplňovaný lázeňskými zařízeními. Data jsou vztažena na dospělé, dorost a děti. Jsou členěna na tuzemce a cizince a podle
způsobu úhrady. Publikace obsahuje počty přijatých pacientů a ošetřovacích dnů podle výše uvedených skupin a skupin diagnóz.

Údaje v této publikaci pocházejí ze sběru informací v rámci statistického šetření rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR, výkaz L(MZ) 2-01. Výkazy odevzdalo 61 z 82 registrovaných poskytovatelů lázeňské léčebně rehabilitační péče a údaje platí pro odevzdané výkazy. Vzhledem k nízkému počtu odevzdaných výkazů jsou údaje za rok 2014 pouze informativní a nejsou plně srovnatelné s daty za předcházející roky. Z tohoto důvodu jsou v publikaci vynechány statistiky vývoje počtů pacientů v lázních za posledních 5 let a statistiky vývoje počtu dnů strávených v lázních v členění podle úhrady za péči (KLP, PLP, tuzemští plátci, cizinci). Ze stejného důvodu jsou přehledy o počtech lůžek a o personálním obsazení uváděny podle skutečnosti roku 2013, kdy byly tyto údaje komplexně zajištěny.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!