Léčebné pobyty čínských dětí v ČR

Dne 9. 6. 2015 zahájila první skupina nemocných čínských dětí léčebný pobyt v Horských lázních Karlova Studánka. Skupina sedmdesáti devíti čínských dětí ze Šanghaje a Tianjin postižených řadou dýchacích onemocnění se bude léčit v horských lázních s nejčistším vzduchem v České republice. Jedná se o unikátní projekt připravený v součinnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky (MZ ČR), Čínské lidové republiky a Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce zaměřený na propagaci a ekonomického oživení světově proslulého lázeňství.

Pobyty se konají pod osobní záštitou ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka a zajištěny jsou Smíšenou česko-čínskou komorou vzájemné spolupráce společně s jejími partnery. Vše probíhá za podpory ředitele Horských lázní Karlova Studánka Radomíra Maráčka. Česká strana zajišťuje pobyt v ČR, letecká přeprava je realizována čínským Nadačním fondem.

Do České republiky přicestuje v průběhu roku 2015 postupně celkem 200 čínských dětí a do programu je zapojeno pět čínských provincií (Šanghaj, Tianjin, Hebei, Zhejiang a Peking), které mají podepsána Memoranda o spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR nebo s Českou republikou úzce spolupracují v oblasti zdravotnictví, školství, kultury, ekonomiky a obchodu.

Dohoda o dětských pobytech mezi Smíšenou česko-čínskou komorou vzájemné spolupráce a vládou města Šanghaje byla podepsána v dubnu 2015 za přítomnosti ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka v rámci projektu „Dny České republiky v Šanghaji“.

8. června 2015 přijely do Karlovy Studánky první dvě skupiny dětí s doprovodem. Skupina z města Šanghaj, čítající 39 dětí, 5 učitelů a 5 zdravotníků přijela na 3 týdny, skupina z města Tianjin (40 dětí, 5 učitelů a 4 zdravotníci) pak na 2 týdny. Samotné čínské děti se na pobyt v českých lázních velmi těší a vybrali si přezdívku „Krtečci do ČR“. Významnou podporu projektu poskytuje také velvyslanectví ČLR v České republice.

Podstata projektu:

  •   Léčba 200 čínských dětí, trpících lehčími formami chronických respiračních onemocnění, tj. alergie, chronická bronchitida, asthma bronchiale, intersticiální plicní fibrózy.
  •  Jedná se o 14denní a 21denní ozdravné pobyty v Horských lázních Karlova Studánka.
  •  V rámci pobytu by děti měly absolvovat dvě odborná vyšetření dětským pneumologem, vstupní a výstupní lékařskou prohlídku a 14 léčebných procedur.
  •  V průběhu pobytu podniknou děti šest výletů mimo areál Horských lázní. Každý den bude také vyučován anglický jazyk, a to v minimálním trvání 2 hodiny denně.
  •  Dětským pacientům bude pro komunikaci s domovem k dispozici internetové připojení, v případě nutnosti i telefonické spojení.
  •  Pacienti jsou doprovázeni anglicky mluvícími lékaři a zdravotními sestrami.
  •  Ve skupině je i pedagogický doprovod.
  •  Každá skupina by měla být homogenní, tj. z jednoho města či provincie.

Kromě charitativního, léčebného a vzdělávacího poslání celého projektu je účelem tohoto pilotu také ověřit možnost pobytu výrazně větších skupin čínských dětských i dospělých pacientů v českých lázních.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!