Legislativa zdravotního pojištění a ochrany veřejného zdraví

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR) zveřejnilo 24. 6. 2014 přehled legislativy zdravotního pojištění a ochrany veřejného zdraví.

* Vládní návrh zákona o zdravotnických prostředcích.
Návrh zákona je projednáván Poslanecké sněmovně jako sněmovní tisk č. 87.

* Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Návrh zákona byl předložen k projednání vládě a jejím pracovním komisím. Více zde.

* Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (zrušení regulačních poplatků ve zdravotnictví s výjimkou poplatků za pohotovost).
Probíhá vypořádání připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

* Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.
Probíhá vypořádání připomínek došlých v rámci meziresortního připomínkového řízení.

Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!