Lékárníci požadují kompenzaci rušených poplatků

Česká lékárnická komora (ČLnK) vydala dne 21. 9. 2014 tiskovou zprávu k rušeným regulačním poplatkům.

Představitelé okresních sdružení lékárníků (OSL) z celé České republiky se na svém setkání v Praze shodli na požadavku plné kompenzace regulačních poplatků lékárnám od 1. ledna 2015. Lékárníci nesouhlasí se záměrem současného vedení Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR), které chce v souvislosti s marketingovými aktivitami některých provozovatelů lékáren kompenzovat lékárníkům poplatky pouze z menší části.

Hlavním viníkem zavedení těchto aktivit, vedoucích k obcházení zákonné povinnosti vybírání regulačních poplatků, nejsou lékárníci, ale stát a kraje. Stát tuto situaci umožnil a prostřednictvím svých kontrolních orgánů i posvětil, kraje ji potom masivně uvedly do praxe. Ostatní lékárny se pak musely zachovat stejně jako lékárny v krajských zařízeních, aby nepřišly o své pacienty. Není spravedlivé jim nyní vyčítat, že pacientům poplatky nahrazují a zdůvodňovat tím omezení kompenzace ztrát ze zrušení regulačních poplatků. Stále totiž platí, že lékárny regulační poplatky vybírají, kompenzace pacientům poskytují ze svých prostředků a zrušení poplatků je citelně postihne.
Právě to vede lékárníky k požadavku, aby ministerstvo napravilo chybu předchozího vedení a řešilo situaci stejně, jako je tomu u ostatních poskytovatelů zdravotní péče, tedy kompenzovalo poplatky v plné výši.

Představitelé OSL dále vyjádřili plnou podporu projednávaným legislativním změnám akcentujícím zdravotnický charakter činnosti farmaceuta – farmaceuta jako nositele výkonu a zákaz marketingových aktivit, poskytovaných v souvislosti s výdejem léčiv hrazených ze zdravotního pojištění. Cílem zavedení farmaceuta jako nositele výkonu je otevření cesty k jednání o úhradách za činnosti farmaceutů, které v tuto chvíli buď nejsou hrazeny vůbec, nebo jiným způsobem. Jedná se především o financování činnosti klinických farmaceutů, kteří významně přispívají k vyšší bezpečnosti léčby u hospitalizovaných pacientů, přípravy cytostatik v nemocničních lékárnách a v neposlední řadě o nalezení spravedlivého způsobu úhrady za výdej léčivých přípravků spočívajícího ve snížení závislosti odměny lékárníka na ceně vydávaného léčivého přípravku.

 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!