Léky do koše nepatří

Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) zahájil informační kampaň "Léky do koše nepatří". Kampaň se zaměřuje na oblast nakládání s léky v domácnostech.

Cílem kampaně je edukovat veřejnost v oblasti správného nakládání s léčivy v domácnostech a jejich likvidace, a tím zvýšit jejich bezpečnost a zájem o vlastní zdraví i životní prostředí.

Kampaň vychází z průzkumu SÚKL „Reálné využití léčiv a jeho finanční dopad na zdravotní systém v ČR“ z roku 2014, který zjišťoval, v jaké míře a s jakými finančními dopady zůstávají předepsané i volně prodejné léky bez využití. Výsledky průzkumu zároveň znovu potvrdily, že značná část veřejnosti léky nakupuje často do zásoby, v domácnosti je hromadí a nakonec je nesprávně likviduje – vyhodí je spolu s běžným odpadem nebo spláchne do WC.

Kampaň zároveň nabádá k aktivní komunikaci pacienta se zdravotnickými odborníky. Vždy je totiž třeba, aby pacient upozornil svého lékaře a lékárníka na všechny léčivé přípravky (včetně volně prodejných), které právě užívá. Často totiž může docházet k nevědomému užívání léků s rozdílnou obchodní značkou, ale se stejnou účinnou látkou, kdy hrozí předávkování, nebo také k současnému užívání léků (účinných látek), které může zdraví pacienta nepříznivě ovlivnit.

Podle průzkumu SÚKL vyhodili Češi v roce 2013 léky za téměř dvě miliardy korun. Celkem bylo na český trh dodáno léků za 55,2 miliardy Kč v cenách výrobce. Do lékáren odevzdává léky podle průzkumu jen polovina domácností, třetina je vyhazuje do popelnic nebo WC.

Pacienti se na informačním portálu pro veřejnost dozvědí, jaké jsou správné podmínky pro skladování běžně kupovaných léků, přípravků zhotovených v lékárnách i léků, které vyžadují speciální skladování. Dozvědí se také, jaké nebezpečí hrozí, když užijí prošlý lék, jak postupovat, když se po léku objeví nežádoucí účinky. Informace se zaměří i na osvětu, jak nebezpečné je užití více léků se stejnou účinnou látku.


 

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!