Ludvík Hovorka vede podvýbor pro ekonomiku ve zdravotnictví

Poslanec Ludvík Hovorka byl zvolen předsedou podvýboru pro ekonomiku ve zdravotnictví. Poslanec se chystá prosadit některé klíčové změny v řízení zdravotnictví – chce například prosadit zrušení zpětných bonusů, zjednodušení cenotvorby a kategorizace léčiv a obnovení přístrojové komise.

Podvýbor pro ekonomiku, zdravotní pojištění a lékovou politiku PSP ČR je určen pro podrobnější diskusi nad složitějšími návrhy zákonů, které mají velký dopad na ekonomiku zdravotního pojištění. Jednání podvýboru jsou zpravidla neveřejná a k jednání jsou zváni odborníci, případně profesní skupiny, zástupci odborných komor, sdružení pacientů, apod. Usnesení podvýboru se postupují jako doporučení Výboru pro zdravotnictví.

Medical Tribune dále uvádí, že Hovorka chce, aby podvýbor napomohl přijetí důležitých klíčových změn v českém zdravotnictví – vyšší  transparentnosti  smluvních vztahů, zjednodušení úhradových mechanizmů a zrušení zpětných bonusů. Chce rovněž napomoci prosazení  potřebných změn ve specializačním vzdělávání lékařů, zjednodušení cenotvorby a kategorizace léčiv  a zavedení  důsledné kontroly nad tímto procesem, a dále prosadit obnovení přístrojové komise,  vyšší podporu ochrany zdraví,  revitalizaci hygienické služby, podporu primární prevence a výrazně vyšší podporu prevenci závažných onemocnění. To všechno je nezbytné, aby bylo možno financovat rostoucí náklady na zdravotní péči.

Dalšími členy podvýboru jsou například MUDr. David Kasal (místopředseda podvýboru),  PharmDr. Jiří Skalický, Ph.D., Mgr. Soňa Marková a další poslanci.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!