Memorandum ministra zdravotnictví ČR a zdravotních pojišťoven

Dne 10. 4. 2014 bylo v prostorách Ministerstva zdravotnictví ČR podepsáno Memorandum ministra zdravotnictví ČR, Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a Svazu zdravotních pojišťoven ohledně úsporných opatření při pořizování nákladných přístrojových zdravotnických prostředků.

Ministerstvo zdravotnictví ČR (MZ ČR), Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR (VZP ČR) a Svaz zdravotních pojišťoven se svými podpisy zavázalo postupovat v souladu s doporučeními přístrojové komise. Úkolem Komise pro posuzování rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků, zřízené ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem, je zvýšit efektivitu a transparentnost nákupů ve zdravotnictví a posuzovat rozmístění přístrojových zdravotnických prostředků.

Komise nebude zaměřovat pouze na nákupy přístrojové techniky v přímo řízených zdravotnických zařízeních – doporučení komise budou mít klíčový dopad na všechny typy zařízení, která budou chtít pořizovat nákladnou zdravotnickou techniku. Primárně se totiž budou řešit úhrady za tuto techniku, nikoliv pouze cena pořízení přístroje.

Ministerstvo nebude v rámci komise řešit „každý ultrasonograf“ – přístrojová komise by se měla zabývat podobně jako v minulosti pouze tzv.“těžkou zdravotnickou technikou“.

Zřízení přístrojové komise evokuje ministerstvem dlouho slibovanou a zatím nerealizovanou implementaci HTA (Health Technology Assessment), tedy systému hodnocení zdravotnických technologií. Přestože resort stále nedisponuje tímto nástrojem, přístrojová komise podle ministra zdravotnictví bude při posuzování nákladné techniky vycházet alespoň z jeho principů.

Příloha zprávy: 
Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!