Memorandum o spolupráci

Pracovní jednání zástupců profesních sdružení porodních asistentek se uskutečnilo dne 12. 3. 2014 na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR (MZ ČR).

Memorandum podepsaly zástupkyně profesních sdružení  Mgr. Ludmila Lukešová (Česká společnost porodních asistentek),  Ivana Königsmarková (Unie porodních asistentek),  Mgr. Věra Vránová (Česká konfederace porodních asistentek), Ph.D., Mgr. Alena Šindelářová (Gynekologicko-porodnická sekce České asociace sester). Za Ministerstvo zdravotnictví se schůzky zúčastnila hlavní sestra ČR Alena Šmídová.

Výstupem tohoto jednání je podpis memoranda o spolupráci, které odsouhlasily zástupkyně všech čtyř sdružení. Alena Šmídová uvedla, že je ráda, že se podařilo dohodnout se na společných cílech a v memorandu spatřuje první krok k navázání úspěšné a dlouhodobé spolupráce. V memorandu se mimo jiné hovoří o potřebě vytvoření koncepce porodní asistence, dále o nutnosti úpravy pregraduálního  a postgraduálního vzdělávání porodních asistentek nebo zajištění spolupráce s ministerstvem zdravotnictví při úpravě legislativy spojené s výkonem povolání porodní asistentky.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!