MF ČR nezveřejní výsledky auditů nemocnic

Ministerstvo financí ČR (MF ČR) nezveřejní výsledky auditu čerpání evropských peněz na projekty ve zdravotnictví. Porušilo by zákony ČR i EU. Zjištění je podle MF ČR možné zveřejnit až po skončení kontrol.

Na audity si stěžují ředitelé dvou desítek nemocnic. Podle nich byly kontroly, při nichž padly sankce v desítkách milionů korun, netransparentní a nestandardní. Podle MF ČR se objevilo podezření, že by projekty mohly být předražené a ne podle pravidel veřejných zakázek. Nyní hrozí, že by nemocnice měly část výdajů hradit ze svého, ne z evropských peněz. S ministry zdravotnictví a financí chce o situaci jednat předseda vlády Bohuslav Sobotka, jakmile budou k dispozici výsledky. Podle něj je v ohrožení nejen hospodaření nemocnic, pokud by musely vracet peníze, ale i čerpání prostředků z EU.

Ministr financí upozornil, že čerpání peněz z EU je zastaveno, a dokud nebude dokončen audit, nebude pokračovat. Server E15 uvádí, že audit byl vyžádán Evropskou komisí, která má pochybnosti o tom, jak funguje české zdravotnictví. Audit byl zahájen v červenci 2014.

Podle MF ČR Evropská komise „identifikovala závažná rizika“ a měla pochybnosti o transparentnosti a hospodárnosti výdajů z evropských peněz za zdravotnickou techniku. Studie EK z října 2013 obsahuje informace o korupci v českém zdravotnictví, uvedlo ministerstvo. To je prý důvod, proč se čerpání peněz z programu pro zdravotnictví zastavilo.

Nemocnice dostaly návrh zpráv o auditu a mají se k nim vyjádřit. Ředitelé zdravotnických zařízení si stěžovali na to, že se nedozvěděli jména expertů a členů auditních týmů, kteří projekty posuzovali. Ministerstvo financí ČR to vyvrací. Tyto informace prý dostaly regionální rady, MZ ČR či regionální operační program, měly je tedy dostat i dotčené nemocnice.

Audity MF ČR se týkají čerpání peněz z EU z let 2008 až 2013, a to na nákup přístrojů a vybavení onkologických a traumatologických center. Vedení dotčených nemocnic tvrdí, že jejich postup prošel kontrolou různých institucí několikrát. Ty žádná pochybení nenašly.

Kategorie: 
Témata: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!