Minimální mzda v roce 2015

Minimální mzda bude od 1. ledna 2015 vyšší o 700 Kč. Vláda ČR schválila návrh na její zvýšení na 9 200 Kč za měsíc. Zvýší se i základní hodinová sazba minimální mzdy z 50,60 Kč na 55 Kč.

Snahou MPSV ČR je postupně zvyšovat minimální mzdu tak, aby se její úroveň přiblížila 40 procentům průměrné mzdy. Minimální mzda tak bude lépe plnit svoji ochrannou, ale i motivační funkci. Naposledy se zvyšovala v srpnu 2013, v letech 2007 až 2012 nebyla zvyšována vůbec.

Nově tak bude minimální mzda 55 Kč pro zaměstnance odměňované hodinovou mzdou a pro zaměstnance odměňované měsíční mzdou 9 200 Kč. V obou případech se předpokládá čtyřicetihodinová týdenní pracovní doba. Sazba minimální mzdy pro zaměstnance s invalidním důchodem při jejich omezeném pracovním uplatnění se nemění. Nadále tak činí 48,10 Kč za hodinu nebo 8 000 Kč za měsíc při stanovené týdenní pracovní době (tj. 40 hodin/týden).

Minimální mzda má ve světě víc než stoletou historii. Česká republika patří k prvním zemím Evropy, kde se začala používat, a to od roku 1919, pro některé velmi málo placené profese. V době socialistického Československa byla spojována s prvními tarifními třídami mzdových stupnic. V letech 1950 a 1964 byly ratifikovány dvě základní úmluvy Mezinárodní organizace práce týkající se minimálních mezd (Úmluva č. 26 o způsobech stanovení minimálních mezd a Úmluva č. 99 o metodách stanovení minimálních mezd). Obě byly po rozdělení Československa ratifikovány i ČR. Závazná zákonná úprava minimální mzdy byla u nás zavedena od roku 1991.

Kategorie: 
Klíčová slova: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!