Ministryně Marksová jednala s představiteli ČAPS

Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová jednala dne 24. 6. 2014 s předsedou České asociace pečovatelské služby (ČAPS) Jindřichem Kadlecem o financování sociálních služeb a o propojení terénní sociální a zdravotní péče.

Hlavním tématem setkání byl hladký průběh přechodu financování sociálních služeb na kraje. Jednalo se ale i o odpovědnosti obcí za poskytování pečovatelské služby na jejich území a důležitým bodem setkání bylo i propojení terénní sociální a zdravotní péče jako základního předpokladu moderní péče o seniory.

MPSV ČR chce terénní služby více podporovat. Péče poskytovaná přímo v místě bydliště je pro klienty často komfortnější a efektivnější. 

Předseda asociace Jindřich Kadlec ocenil nedávno schválenou valorizaci důchodů a uvedl, že ČAPS podporuje přechod financování sociálních služeb na kraje s tím, že požadují dostatečné pojistky ze strany státu. ČAPS oceňuje, že navyšování prostředků na sociální služby má stoupající tendenci a věří, že tento trend bude zachován i po převodu na kraje.

Kategorie: 
Hodnocení: 

HaSIM newsletter

Mějte přehled o našich novinkách!